Contracteringsgesprekken met zorgverzekeraars nog in gang

 
Contracteringsgesprekken met zorgverzekeraars nog in gang
Eind september constateerden de LHV en InEen dat er weinig terecht komt van het aanpakken van de knelpunten zoals zorgverzekeraars, patiënten en huisartsen met elkaar hebben afgesproken in het tussenakkoord 2018. Dat bleek na intensief landelijk en regionaal overleg met iedere zorgverzekeraar en met hun koepel over de contractering.

Met de zorgverzekeraars is vervolgens afgesproken dat zij op heel korte termijn nog eens haarscherp aangeven aan de LHV en InEen welk aanbod zij huisartsen doen. Met name op de knelpunten uit het zorgakkoord 2018 zoals ‘meer tijd voor de patiënt’, kwetsbare ouderen, GGZ, achterstandsproblematiek, acute zorg en samenwerking met het sociale domein. Momenteel zijn deze gesprekken nog in gang.

Afspraken tussenakkoord komen onvoldoende terug in contracten

In het gezamenlijk overleg met VWS en de zorgverzekeraars eind september bleken wij van mening te verschillen. Zorgverzekeraars herkenden zich niet in de constatering dat de gemaakte afspraken onvoldoende in de contracten zijn terug te vinden. Dus hebben we de afspraken uit het tussenakkoord erbij gepakt in de recente gesprekken. Wij kunnen u melden dat dit tot nu toe op een aantal punten en bij een aantal zorgverzekeraars nog tot aanpassingen in de contracten heeft geleid.

Over een paar weken zitten LHV, InEen, ZN en VWS als convenantspartners weer bij elkaar en maken we de balans op. We bespreken wat er extra nodig is om de afspraken uit het tussenakkoord in de (huisartsen)praktijk te realiseren. We houden u op de hoogte.