Controleer uw gegevens in het landelijk register zorgaanbieders

 
Controleer uw gegevens in het landelijk register zorgaanbieders
De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen.

Zo zijn alle nieuwe zorgaanbieders verplicht zich voorafgaand aan de zorgverlening te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en een digitale vragenlijst in te vullen. Door deze melding wordt u als nieuwe zorgaanbieder - in een vroeg stadium - gewezen op de kwaliteitseisen waaraan u moet voldoen.

Controleer uw gegevens

De meldplicht is, met instemming van de Tweede Kamer, uitgebreid naar bestaande zorgaanbieders. U moet zich binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de wet (1 juli 2022) melden bij de IGJ. Bestaande zorgaanbieders die op de dag van inwerkingtreding van de Wtza vermeld staan in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa), hoeven zich niet te melden. Dit register, dat door de minister op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in stand wordt gehouden, maakt gebruik van een vijftal bronnen waaronder de gegevens van het Handelsregister Kamer van Koophandel. Zo kan het dus zijn dat u opgenomen bent in het LRZa, waardoor u zich niet hoeft te melden. Wij adviseren u te controleren of hier de juiste gegevens staan vermeld. 

Als uw privéadres gelijk is aan uw vestigingsadres, is de kans groot dat u met dit adres in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat. Op dit moment is dit alleen te verhelpen door uw bedrijf op een ander adres te vestigen. Meer informatie hierover kunt u teruglezen op de website van de Kamer van Koophandel. Wij zijn in gesprek over het creëren van een uitzondering voor waarnemend huisartsen en andere zelfstandig werkzame zorgaanbieders in het handelsregister.

Nieuwe verplichtingen

De Wtza brengt twee grote veranderingen met zich mee. Zo heeft iedere zorgaanbieder, bestaande én nieuwe, een meldplicht. De tweede verandering is dat zorgaanbieders waar meer dan 10 zorgverleners (geen fte) werkzaam zijn, een toelatingsvergunning moeten aanvragen. U leest hierover alles in het webdossier Wtza.