Declaratie van OPEN-tarief op zijn vroegst 1 juli mogelijk

 
Declaratie van OPEN-tarief op zijn vroegst 1 juli mogelijk
Veel huisartsen hebben zich aangesloten bij een regionale OPEN-coalitie. De LHV heeft vernomen dat sommige praktijken ook al het OPEN-tarief willen declareren bij de zorgverzekeraar. Declareren is echter nog niet mogelijk. Dat kan pas als de praktijk aan alle voorwaarden voldoet. In dit bericht leggen we uit hoe dat zit en wanneer u wel kunt gaan declareren.

LHV, NHG en InEen hebben geregeld dat huisartsenpraktijken een tarief kunnen declareren voor de werkzaamheden die voortkomen uit deelname aan OPEN. Daarvoor kunnen praktijken eenmalig een tarief per patiënt declareren.

Declareren kan nadat de huisartsenpraktijk aan vier voorwaarden heeft voldaan. De vier voorwaarden zijn:

  1. deelname aan een regionale coalitie;
  2. deelname aan scholing voor de basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’. Deze scholing over OPEN wordt door de regionale coalitie georganiseerd.
  3. patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien;
  4. het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’.

Wanneer kan een praktijk aan de voorwaarden voldoen?

Op dit moment kan geen enkele huisartsenpraktijk aan de vier voorwaarden voldoen. Zo zijn de HIS’en op dit moment nog niet aangepast om aan de eisen te voldoen. Onze verwachting is dat huisartsenpraktijken op z’n vroegst per 1 juli 2020 de eenmalige vergoeding kunnen declareren.

De stand van zaken per voorwaarde:

  1. Deelname aan een regionale coalitie: Inmiddels zijn er 56 regionale coalities gevormd van samenwerkende zorggroepen, huisartsenkringen en/of anderen. Op de OPEN-website staat een kaart van Nederland met de regionale coalities. Veel huisartsen hebben zich aangemeld bij een regionale coalitie of – zo blijkt  uit de NIVEL-praktijkenquête van eind 2019 - gaan zich aanmelden.
  2. Scholing: het OPEN-programmabureau biedt vanaf eind februari 2020 de eerste module van de e-learning ‘Online inzage in het H-EPD’ aan. Vanaf dat moment kunt u deze online scholing volgen. Deze nascholing is overigens geaccrediteerd. Van elke praktijk dient minstens 1 huisarts en, indien van toepassing, 1 POH,1 doktersassistent en 1 praktijkmanager de e-learning te volgen.  
  3. Informeren patiënten: huisartsenpraktijken kunnen hun patiënten informeren met behulp van het communicatiemateriaal dat door OPEN beschikbaar wordt gesteld. De regionale coalitie kan daarin ondersteunen. Veel regio’s zullen ervoor kiezen deze communicatie pas op te starten nadat de mogelijkheid tot online inzage door de HIS-leverancier is opgeleverd.  Via een portal of pgo kan de huisartsenpraktijk invulling geven aan de online inzage van patiënten.
  4. ICT functioneert: de HIS-leveranciers geven op dit moment aan uiterlijk 1 juli de technische aanpassingen te kunnen opleveren. Enkelen geven aan de technische aanpassingen mogelijk een maand eerder te kunnen opleveren.

Hoe werkt het declareren van het OPEN-tarief?

Het OPEN-tarief mag aan het begin van het kwartaal (tegelijk met de declaratie van de inschrijftarieven) worden gedeclareerd voor patiënten die op de 1e dag van het kwartaal (volgend op het voldoen aan de voorwaarden voor OPEN) bij de huisarts op naam staan ingeschreven. De eenmalige declaratie is -op basis van de beleidsregel – gekoppeld aan de looptijd van het programma OPEN. Het programma eindigt eind 2022.

De stappen zijn dus: Eerst voldoen aan alle voorwaarden. Daarna een declaratiemoment kiezen dat samenvalt met de declaratie van het inschrijftarief. En dan voor alle ingeschreven patiënten op dat declaratiemoment ook éénmalig het OPEN-tarief in rekening brengen.

Meer informatie over het declareren van het OPEN-tarief vindt u in de vernieuwde LHV Declareerwijzer, bij onderdeel 8.11

Meer informatie over OPEN? Ga naar www.open-eerstelijn.nl/huisarts