Declareren in 2019 logischer en eenvoudiger

 
Declareren in 2019 logischer en eenvoudiger
De NZa heeft diverse verbeteringen doorgevoerd in de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. De knelpunten die door de LHV op de agenda zijn gezet, heeft de NZa dit jaar voortvarend opgepakt. In een serie overleggen samen met InEen en VPHuisartsen heeft dit geleid tot belangrijke verbeteringen die het declareren voor huisartsen logischer en eenvoudiger maken. De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2019. De LHV is blij met het resultaat en werkt de uitkomsten en de effecten ervan de komende periode verder voor u uit.

De wijziging in de bepaling van de achterstandswijken is bijvoorbeeld een goed resultaat. Deze verbetering zorgt samen met het extra geld uit het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 voor een eerlijker verdeling per postcodegebied en meer tijd voor de patiënt. Belangrijke aanpassingen zijn verder:

  • het vervallen van de voorwaarde van de gemeentegrens bij het passantentarief;
  • het vereenvoudigen van de consultsystematiek. Het maakt nu niet meer uit of het contact met de patiënt in de spreekkamer, telefonisch of online is geweest. Alleen de duur van het contact is bepalend voor de vergoeding;
  • de wijziging dat consulten en verrichtingen in combinatie mogen worden gedeclareerd;
  • een eenvoudiger systematiek op basis van tijdeenheden bij het in rekening brengen van keuringen;
  • het bereiken van afspraken over het indexeren van de door de NZa vastgestelde S2 tarieven.

Wegnemen ergernissen

‘De oude regels leidden nogal eens tot verwarring en tot discussies met zorgverzekeraars. Deze nieuwe regels sluiten beter aan bij de dagelijkse praktijk van een huisarts’, zegt Ad Vermaas, medewerker van de LHV en betrokken bij de gesprekken met de NZa. ‘Het wegnemen van ergernissen rondom deze regels was voor ons een reden om de NZa te vragen de regels aan te passen. Huisartsen gaan de effecten ervan zeker merken in de dagelijkse praktijk.’

Nadere uitleg en details volgen

De LHV verwerkt alle wijzigingen voor LHV-leden in de bekende Declareerwijzer versie 2019. Na de zomer worden de wijzigen echter al op de website beschreven, zodat huisartsen zich tijdig kunnen voorbereiden. Daarnaast worden de wijzigingen toegelicht in de regiobijeenkomsten waarin u als LHV-lid op de hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich nu al aanmelden voor een van deze bijeenkomsten in het land of het online webinar.