Deel huisartsen verzet zich tegen contract zorgverzekeraar

 
Huisartsen in verschillende delen van het land verzetten zich tegen de contracten die zij hebben ontvangen van hun zorgverzekeraar. Media melden dat huisartsen in onder meer Noord-Limburg, Noord-Holland en de regio Haarlem het contract voor 2015 nog niet hebben getekend. Bovendien uiten huisartsen ook in andere delen van het land hun onvrede over het ontvangen contract.

“De LHV volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij horen ook dat huisartsen ontevreden zijn over het contract dat hun zorgverzekeraar voorlegt, onder andere via ons Meldpunt Contractering”, stelt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. Eerder heeft de LHV in brieven aan zowel de Tweede Kamer als Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS haar zorgen geuit over de manier waarop zorgverzekeraars voor 2015 huisartsenzorg contracteren. De Mededingingswet verbiedt het de LHV echter om zich uit te laten over de initiatieven die huisartsen in het land op dit moment nemen.

Mededingingswet zit broodnodige samenwerking in de weg

“Wat dit vooral duidelijk maakt is dat de Mededingingswet buitenproportioneel ingrijpt in met name de eerstelijnszorg. Er is geen sprake van een gelijke onderhandelingspositie tussen zorgverzekeraar en individuele zorgaanbieder. Willen we de zorg samen beter en betaalbaar maken, dan moet de werking van de Mededingingswet in de eerstelijnszorg kritisch tegen het licht worden gehouden. Nu zit die wet de samenwerking die zo hard nodig is vooral in de weg”, besluit Kalsbeek.

Ook de minister heeft in het debat rondom Artikel 13 aangegeven de Mededingingswet op dit punt te willen evalueren. Bovendien doet de NZa momenteel onderzoek naar de marktmacht van zorgverzekeraars en eventueel misbruik hiervan.

Lees ook: