Definitief: Tolkendiensten niet meer vergoed

 
Ondanks inspanningen van de KNMG, LVG, LHV en andere zorgkoepels, heeft de Tweede Kamer besloten om de bezuiniging op de tolkenvergoeding in 2012 door te laten gaan. Zowel een motie ter verlenging van de tolkendienst, als een motie ter verkenning van de mogelijkheden om vergoeding onder de Zorgverzekeringswet te brengen, werden door de Tweede Kamer verworpen. Ook de petitie tegen afschaffing van de tolkendienst heeft niet het gewenste effect gehad.

Minister: eigen verantwoordelijkheid
Volgens de Minister is het de verantwoordelijkheid van de patiënt zelf om een tolk te betalen of mee te nemen, indien de patiënt de Nederlandse taal niet goed spreekt. Vele zorgverleners en koepels vinden het verkeerd om op de tolkendienst te bezuinigen. De KNMG waarschuwt in haar standpunt dat patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, van goede zorg en van naleving van patiëntenrechten verstoken dreigen te blijven. Bovendien zullen door deze maatregel de kosten toenemen, in plaats van dat kosten bespaard worden.

Wat betekent dit voor u?
Als u een patiënt op het spreekuur die de Nederlandse taal niet machtig is, kunt u het volgende doen:

  1. U kunt bij de patiënt aangeven dat u een professionele tolk kunt inschakelen, maar dat de kosten daarvan voor de patiënt zijn. U kunt nog steeds het TVCN inschakelen of een andere tolkendienst bellen voor een tolk, of vertaaldienst. Let op: op dit moment declareert de TVCN nog niet direct aan de patiënt.
  2. Als de patiënt aangeeft geen professionele tolk te kunnen betalen, dan kunt u beoordelen of u kunt volstaan met een informele tolk (zoals een meerderjarig familielid of buur). In veel gevallen zal dat het geval zijn.

De LHV betreurt deze uitspraak van de Tweede Kamer en voorziet veel problemen in de praktijk. Mogelijk merkt u dat patiënten of uzelf in de knel komt. Als u te maken met de gevolgen van deze bezuinigingsmaatregel, of heeft u een goede, werkbare oplossing bedacht in uw praktijk, meldt dit dan bij de KNMG Artseninfolijn (088 066 42 42).

KNMG: meldpunt knelpunten en tips
Het KNMG roept artsen op om knelpunten en tips te melden. Op de KNMG-website is een plek in gericht voor het verzamelen daarvan.
De oproep zal een aantal maanden blijven gelden. Waarschijnlijk tot medio april.
De KNMG zal de uitkomsten uiteindelijk doorgeven aan de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) die de eerdere actie landelijk organiseerde.

Meer informatie
Zie ook:
- Op deze website kunt u meer lezen over de initiatieven die zijn genomen, de gevolgen en kunt u uw reactie kwijt.
- KNMG standpunt Tolken in de zorg (2011) (pdf-formaat)
- KNMG reactie op beëindiging tolkenvergoeding.