Denksessies over toekomst huisartsenzorg – meld u nu aan

 
Denksessies over toekomst huisartsenzorg – meld u nu aan
Door ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg zelf en de wereld daaromheen, veranderen de verwachtingen en behoeften ten aanzien van de huisartsenzorg. Dat roept de vraag op: hoe geven we in de toekomst invulling aan het huisartsenvak en de huisartsenzorg? Daarover gaan we graag met u het gesprek aan. Kom naar een van de denksessies en praat mee.

Direct aanmelden denksessie

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen dan wel te verschuiven.

De huisartsenorganisaties NHG, InEen, LHV, Het Roer Moet Om, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen werken daarom samen aan het herijken van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. In dat kader willen we met u als huisarts in gesprek over hoe u de toekomst van de huisartsenzorg ziet. Om zoveel mogelijk mensen te spreken, worden er door het hele land denksessies georganiseerd.

Denksessies

Op verschillende plekken vinden bijeenkomsten plaats onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde denksessieleiders. Er is een mix van besloten bijeenkomsten die door lokale huisartsenverbanden zijn georganiseerd en open sessies die voor alle huisartsen openstaan. De informatie uit al deze bijeenkomsten wordt door ons verzameld en wordt gebruikt als input voor een landelijke enquête onder huisartsen over het herijken van de kernwaarden en -taken.

Op www.toekomsthuisartsenzorg.nl/denksessies vindt u meer informatie over de denksessies en kunt u zich aanmelden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis en geaccrediteerd voor 2 punten.

Meer informatie

Op de website www.toekomsthuisartsenzorg.nl/ vindt u meer informatie over dit project. Met vragen kunt u terecht bij Annemarie Klabbers, projectleider, a.klabbers@nhg.org.