Documentaire over Tuitjenhorn laat niemand onberoerd

 
5 jaar na de tragische gebeurtenissen in de Noord-Hollandse plaats Tuitjenhorn maakte regisseur Sarah Vos de documentaire ‘De Zaak Tuitjenhorn’. De LHV heeft de documentaire vooraf kunnen zien: een triest relaas vanuit het persoonlijk perspectief van Anneke Tromp, de weduwe van huisarts Nico Tromp. Carin Littooij, LHV-bestuurslid/huisarts: ‘Deze documentaire laat niemand onberoerd en laat zien dat het gesprek over vertrouwen in elkaar en in toezichthouders heel nodig blijft.’

Op maandag 6 mei a.s. zendt de EO de documentaire De zaak Tuitjenhorn op televisie uit, om 20.25 uur op NPO2.

Voorzichtig vertrouwen

Carin Littooij: ‘Het verhaal over de gebeurtenissen in Tuitjenhorn roept nog steeds emoties op. Ook al weten we inmiddels dat het om een uitzonderlijke situatie ging.’ Voor de LHV is het vertrouwen van huisartsen in het handelen van toezichthouder IGJ en het Openbaar Ministerie na de zaak Tuitjenhorn steeds een belangrijk punt geweest. ‘Inmiddels zijn we 5 jaar verder en kunnen we denk ik spreken van een verbeterde relatie en voorzichtig meer vertrouwen. De IGJ en het OM hebben nadrukkelijk aangeven nu op een andere manier te werk te gaan. Als LHV stellen we vast dat het gesprek daarover steeds mogelijk blijkt. We zien wel dat dat vertrouwen kwetsbaar is. Bij nieuwe gebeurtenissen en ontwikkelingen wordt nog regelmatig gememoreerd aan de gebeurtenissen in Tuitjenhorn. We moeten hierover dus met elkaar het gesprek blijven voeren, ook als huisartsen onderling’, aldus Littooij. ‘Tegelijkertijd zien we gelukkig dat huisartsen er onverminderd zijn voor hun patiënten in de intense en moeilijke momenten en beslissingen rondom het levenseinde. We koesteren de bijzondere rol die huisartsen daarin kunnen spelen voor hun patiënten en naasten.’

Meer oog voor gevolgen

In 2015 verscheen het onderzoeksrapport van de commissie Bleichrodt over het handelen van de betrokken instanties, waarin verbeterpunten werden genoemd. De IGJ zegt zich de verbeterpunten te hebben aangetrokken en geeft aan dat de casus Tuitjenhorn onder meer heeft geleid tot intensieve afstemming met het OM over de aanpak als bij een casus zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke aspecten aan de orde zijn. ‘Daarnaast weegt de inspectie nu nog diepgaander de onderbouwing en het moment waarop zij een maatregel oplegt. De inspectie heeft meer oog voor de mogelijke gevolgen van een inspectieonderzoek of een maatregel voor de betrokken zorgverlener.’ Ook de huisartsenopleidingen geven aan lessen te hebben getrokken uit ‘Tuitjenhorn’.

In het programma van het KNMG-congres in november 2019 krijgt het gesprek over vertrouwen tussen artsen en (toezichthoudende) instanties een plek.

Hier vindt u het overzicht van de LHV-berichten over Tuitjenhorn

Medisch Contact - Lessen leren van de zaak Tuitjenhorn