Doet u mee aan onderzoek naar huisartsentekorten?

 
Doet u mee aan onderzoek naar huisartsentekorten?
Om de behoeften en tekorten aan huisartsen completer in beeld te krijgen, zijn we samen met het ministerie van VWS een onderzoek gestart. Doet u ook mee? Het NIVEL voert het onderzoek uit en stuurt praktijkhouders via e-mail de enquête toe.

Onder de noemer ‘Onderzoek naar Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’ brengen NIVEL en Prismant de regionale (dis)balans tussen vraag en aanbod in de huisartsenzorg in kaart. Verder achterhalen ze de belangrijkste oorzaken en gevolgen en komen ze met voorstellen voor oplossingen.

Onderzoek onder praktijkhouders

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een uitvraag onder praktijkhouders naar hun ervaringen met de beschikbaarheid van huisartsen en personeel in hun dagelijkse praktijk.

Het NIVEL heeft daarvoor huisartsenpraktijken door heel Nederland aangeschreven. Voor ons is het van groot belang dat er een goede respons komt op deze enquête, om een goed beeld te krijgen van wat er door het hele land speelt. We hopen daarom dat zoveel mogelijk huisartsenpraktijken deelnemen.

Nog niet deelgenomen?

Heeft u een uitnodiging ontvangen van het NIVEL en heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dan vragen wij u dit alsnog te doen. Het NIVEL stuurt eind augustus een reminder naar alle praktijken die de vragenlijst nog niet (volledig) hebben ingevuld.

De uitvoer van het onderzoek ligt volledig in handen van NIVEL en Prismant. Heeft u vragen over de enquête of heeft u hulp nodig bij het invullen, dan kunt u contact met de onderzoekers opnemen via: balanshazorg@nivel.nl.

Breed onderzoek binnen huisartsenzorg

De enquête die het NIVEL nu onder praktijken heeft uitgezet, is onderdeel van een breder onderzoek dat NIVEL en Prismant in opdracht van LHV en VWS doen. Met andere onderzoeksmethoden (zoals focusgroepen) worden ook andere huisartsen dan praktijkhouders betrokken, zodat we zowel van de vraag- als de aanbodkant een goed beeld krijgen van de problematiek. Met dit onderzoek willen we antwoorden krijgen op de vragen:

  1. Hoe is de verhouding tussen vraag naar en aanbod van huisartsenzorg in de verschillende gebieden van Nederland?
  2. Wat zijn de bepalende factoren voor huisartsen om wel of juist niet in een bepaald gebied of in een (bepaalde) praktijk te willen werken?
  3. Welke oplossingsrichtingen kunnen bijdragen aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg over het land?

Meer over de achtergronden van dit onderzoek