Drastische vermindering aantal patiënten per huisarts nodig

 
Drastische vermindering aantal patiënten per huisarts nodig
Huisartsenpraktijken moeten snel verkleind worden naar zo’n 1700 tot 1800 patiënten, om te voorkomen dat huisartsen bezwijken onder de werkbelasting. Dat schrijven de hoogleraren Huisartsgeneeskunde in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en pleiten ervoor dat huisartsen meer tijd voor hun patiënten krijgen.

Volgens de hoogleraren van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) is een drastische verkleining van de huisartsenpraktijk hoognodig.

De hoogleraren pleiten voor 15 tot 20 procent kleinere praktijken, zodat de huisarts de zorg heeft voor gemiddeld 1700 tot 1800 patiënten. Alleen zo krijgen huisartsen meer tijd voor een zorgvuldige evaluatie van de problematiek, voor goede communicatie tussen arts en patiënt, voor gezamenlijke besluitvorming en samenwerking met andere zorgverleners in de wijk.

Toegankelijkheid

De brief waarschuwt dat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk staat. Dat treft met name de patiënten van huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in de achterstandswijken in grotere steden en in bepaalde regio’s in Nederland. Daar wonen niet alleen meer mensen met chronische aandoeningen en andere gezondheidsproblemen, maar daar zijn de gezondheidsproblemen vaak ook complex door bijkomende sociaal-maatschappelijke problematiek.

In de achterstandsgebieden is de vergrijzing bovendien relatief groter en vraagt de samenwerking met andere zorgverleners in de wijk veel tijd.

Meer tijd voor de patiënt

De LHV pleit al langere tijd voor meer tijd voor de patiënt, zodat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen. In ons dossier leest u waarom wij meer tijd voor de patiënt willen en welke oplossingsrichtingen wij daarbij zien.