E-learning OPEN: mogelijkheden voor waarnemend huisartsen

 
E-learning OPEN: mogelijkheden voor waarnemend huisartsen
Het OPEN-programma van LHV, NHG en InEen ondersteunt huisartsen(praktijken) bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. Die ondersteuning bestaat onder meer uit scholing. De eerste geaccrediteerde OPEN e-learning is sinds kort beschikbaar. Niet alleen de huisartsen in de aangesloten huisartsenpraktijken, maar ook waarnemend huisartsen kunnen deze scholing volgen.

Voor waarnemers zijn er twee mogelijkheden om deze e-learning te volgen: via de regionale coalitie en direct via het OPEN-programma.

De regionale OPEN-coalities zijn gevormd om op regionaal niveau huisartsen(praktijken) te ondersteunen met de implementatie van online inzage. Zo regelen zij de scholing, die voor praktijken die deelnemen aan OPEN verplicht is om te volgen. Waarnemers hebben de optie om via één van hun vaste waarneempraktijken ook deze scholing te volgen.

Specifiek voor waarnemers is er daarnaast nog de optie om direct via het OPEN-programma de e-learning te volgen. Sommige onderdelen zijn mogelijk wat meer gericht op de praktijkvoering, maar alle huisartsen krijgen met online inzage te maken in hun patiëntencontacten. Daarom willen we het voor iedereen mogelijk maken deze scholing te volgen.

E-learning 1: implementeren online inzage

De eerste e-learning is nu beschikbaar en geaccrediteerd voor 1 punt. Het onderwerp is ‘implementeren online inzage’. Hierin wordt de basis van online inzage behandeld. Wat houdt het in en wat is het nut voor huisartsen, praktijkmedewerkers én patiënten? De wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage worden toegelicht. Ook maakt u kennis met de praktische toepassingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de praktijkvoering? Huisartsen en praktijkmedewerkers die online inzage al toepassen, delen ervaringsverhalen, tips en valkuilen.

Een nadere toelichting op deze e-learning vindt u in de bijlage

Bent u waarnemend huisarts, dan kunt u de e-learning volgen via het OPEN scholingsplatform.

Let op: bent u praktijkhouder, hid of hidha en is uw praktijk aangesloten bij een regionale OPEN-coalitie? Volg de e-learning dan via de regionale coalitie. Zo kan worden geregistreerd dat u aan deze vereiste van het OPEN-programma voldoet.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Uitleg e-learning OPEN - module 159.63 KB