Eén visie en plan voor digitalisering huisartsenzorg

 
Eén visie en plan voor digitalisering huisartsenzorg
InEen, LHV en NHG werken al jaren nauw samen aan de digitalisering van de zorg. Daarvoor is nu een gezamenlijke visie met bijbehorende agenda van activiteiten vastgesteld. Hierin beschrijven we hoe digitale infrastructuur huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen om de zorg te verbeteren.

De visie sluit goed aan bij het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022, waarin voor het eerst ook een paragraaf over digitalisering in de zorg is opgenomen. 

Met het vaststellen van de visie hebben de drie verenigingen hun commitment uitgesproken om samen programma’s en projecten op te pakken op drie gebieden:

  • patiënt en zelfmanagement, 
  • huisartsenzorg en praktijkvoering, en 
  • multidisciplinaire en regionale samenwerking. 

In een roadmap staan concrete projecten en programma’s die we samen (gaan) uitvoeren in samenhang genoemd. Concrete voorbeelden hiervan zijn: OPEN waarbij we samenwerken om online inzage in het eigen patiëntendossier mogelijk te maken, en Project XIS, waarin we toetsbare eisen formuleren voor de systemen die huisartsen in hun dagelijks werk gebruiken.

Stuk voor stuk zijn het projecten die voor onze leden van belang zijn. Later dit najaar wordt deze roadmap inhoudelijk verder uitgewerkt. Bekijk hier de hele visie.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Visie op ICT - LHV, NHG en InEen213.85 KB