Eerste Kamer stemt over wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten

 
Eerste Kamer stemt over wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten
Op 4 oktober stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Kern van het wetsvoorstel is dat het randvoorwaarden biedt voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen in de zorg en voorwaarden stelt die de privacy van patiënten en de beveiliging van medische gegevens moeten waarborgen. Zorgverzekeraars worden nadrukkelijk uitgesloten van toegang tot elektronische uitwisselingssystemen.

Het wetsvoorstel bevat regels voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen waarmee zorgaanbieders gegevens uit patiëntendossiers beschikbaar kunnen maken voor andere zorgaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts op een huisartsenpost, die op het moment van hulpverlening een gedeelte van het patiëntdossier (de ‘professionele samenvatting’) kan inzien. Daarin staan bijvoorbeeld actieve episodes, meetwaarden over de laatste 4 maanden en actuele medicatie.

Door vooraf uitdrukkelijk toestemming te verlenen aan de zorgaanbieder zoals huisarts of ziekenhuis bepalen patiënten zelf of deze zorgaanbieder hun gegevens elektronisch mag delen met vooraf bepaalde (categorieën) andere zorgaanbieders. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere keurende artsen krijgen geen toegang tot elektronische uitwisselingssystemen.

Uitstel van inwerkingtreding

De minister van VWS heeft al aangekondigd dat zij een aantal bepalingen uit het wetsvoorstel pas na 3 jaar in werking wil laten treden. Dit betreft:

  1. de eis dat er sprake moet zijn van gespecificeerde toestemming. Dit houdt in dat patiënten gericht moeten kunnen aangeven welke zorgverleners welke informatie mogen ontvangen.
  2. de registratie van de gespecificeerde toestemming door de zorgaanbieder
  3. het recht op elektronische inzage in en afschrift van een patiëntendossier
  4. het recht op een elektronisch overzicht van personen die toegang hebben gehad tot de gegevens

De KNMG en LHV staan achter deze keuze van de minister, maar hebben eerder dit jaar gepleit voor uitstel van behandeling van de wet omdat nog onduidelijk is of de vereisten voor gespecificeerde toestemming werkbaar zijn in de praktijk. Op dit moment onderzoeken de KNMG, LHV, KNMP en Patiëntenfederatie Nederland samen hoe we gespecificeerde toestemming mogelijk kunnen maken voor zowel patiënt als zorgverlener.

Toekomst

De KNMG verwacht dat dit wetsvoorstel duidelijkheid creëert over de vraag wanneer wel of geen toestemming aan patiënten moet worden gevraagd om elektronisch gegevens uit te wisselen met andere zorgaanbieders. Ook worden hiermee “elektronische” patiëntenrechten geïntroduceerd, die uiteindelijk moeten bijdragen aan meer regie voor patiënten. Dat moet leiden tot meer betrokkenheid van patiënten bij hun gezondheid en minder administratieve lasten voor artsen.

Meer informatie over dit onderwerp leest u in het uitgebreide bericht van de KNMG. Daar leest u ook meer over de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.