Eerste uitkomsten ANW-enquête bekend

 
Eerste uitkomsten ANW-enquête bekend
Driekwart van alle huisartsen ervaart de werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten als een probleem. Dat is één van de uitkomsten uit de recente LHV-enquête over de ANW-zorg. Duidelijk is dat de werkdruk in de ANW niet op zichzelf staat, maar nauw verbonden is met de drukte in de dagzorg, transities in de zorg en hoe patiënten op dit moment gebruik maken van de huisartsenpost.

Aan de enquête namen zo’n 2800 praktijkhouders, 800 waarnemers, 200 hidha’s en 140 hids deel. Volgens alle deelnemende huisartsen is de werkdruk tijdens diensten de afgelopen jaren (sterk) toegenomen. Vooral tijdens de consultdiensten in de avond en in het weekend. 92 procent beoordeelt deze als (te) druk. Reden voor de drukte:

  1. te veel niet-acute patiënten op de post: 78%
  2. onterecht hoge urgentie (door triage): 71%
  3. toename aantal patiënten: 66%
  4. verschuiving dagzorg naar HAP: 58%
  5. complexere zorgvraag: 52%

Huisartsen zien dat de huisartsenpost die bedoeld is voor spoedeisende zorg, daar steeds minder voor wordt gebruikt. Dit zorgt bij de ANW-zorg niet alleen voor een hoge werkdruk, maar vormt ook een risico voor patiënten met echt spoedeisende vragen.

Nachtdiensten struikelblok

Hoewel de werkdruk tijdens avond- en weekenddiensten als hoog wordt ervaren, vormen de nachtdiensten een struikelblok. Eenderde van alle waarnemers doet geen nachtdiensten, 40 procent doet er 1 tot 5 per jaar. Praktijkhouders op hun beurt verkopen nachtdiensten zoveel mogelijk. Zo’n 70 procent verkoopt 75 tot 100 procent van hun nachtdiensten. Belangrijkste reden hiervoor is dat de nachten een te grote impact hebben op de dagpraktijk. Met name praktijkhouders kunnen onvoldoende rekening houden met de opening van hun praktijk de volgende dag.

Gezamenlijk probleem, gezamenlijke oplossing

Het merendeel van alle huisartsen vindt dat diensten doen bij het vak hoort, ervaart dezelfde hoge werkdruk en ziet daarvoor in grote lijnen dezelfde oplossingen. Dat maakt het toekomstbestendig maken van de ANW een gezamenlijk probleem, waarvoor de LHV werkt aan een gezamenlijke oplossing.

Als belangrijkste oplossingen voor de werkdruk op de post noemen zowel hidha’s, hid’s als praktijkhouders en waarnemers, het terugbrengen van de niet-urgente zorgvragen en het verbeteren van de triage. Huisartsen zijn ontevreden over de kwaliteit van de triage en de rigide en defensieve triageprotocollen. De respondenten hebben veel ideeën over de inzet van (ondersteunend) personeel, de verdeling van de dienstenverantwoordelijkheid en het beter informeren van de patiënt. Diverse oplossingsrichtingen worden nu verder onderzocht en komen terug in een aantal scenario’s die de LHV in december presenteert.

Vervolg

Deze LHV-enquête is een eerste stap in een groter plan voor een toekomstbestendige ANW-zorg. In het land vinden verschillende discussiebijeenkomsten plaats. Op basis van de enquête-uitkomsten en de discussiebijeenkomsten werken we de komende tijd scenario’s uit. Samen met VPhuisartsen, InEen en waar nodig andere betrokkenen zoals patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid, stellen wij de benodigde veranderplannen op.

Download de uitkomsten

BijlageGrootte
PDF-pictogram Uitkomsten enquête over ANW-zorg690 KB