Eerste vaccinatie huisartsen en medewerkers van de huisartsenpost

 
Eerste vaccinatie huisartsen en medewerkers van de huisartsenpost
De eerste vaccinatie van een huisarts in het kader van de spoedzorg vond vanavond plaats in het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Huisarts Marieke Nijhof kreeg van haar collega-huisarts Joris van Grafhorst de eerste prik. Daarna volgden nog enkele tientallen collega’s die eveneens betrokken zijn bij de spoedzorg overdag en in de avond, nacht en weekenddiensten (ANW).

De uitvoering van de vaccinaties van huisartsen en bepaalde medewerkers van de huisartsenposten vindt plaats in 23 ziekenhuizen verspreid over het land. De organisatie vindt regionaal plaats. De regionale acute zorgnetwerken (de ROAZ), de LHV (landelijk en regionaal) en de huisartsenposten coördineren de uitvoering in de ziekenhuizen die in hun regio’s liggen. Zo zetten we een snelle, regionaal goed passende uitvoering op, in een zeer kort tijdsbestek vanwege de urgentie.

Huisarts Joris van Grafhorst vaccineert collega huisarts Marieke Nijhof (Fotograaf Rikkert Harink)Eerste Prik in Twente

De 'eerste prik’ vond plaats met de nodige media-aandacht. De betrokken huisartsen grepen die aan om nut en noodzaak van vaccinatie van de huisarts in het algemeen en in de spoedzorg in het bijzonder nogmaals voor het voetlicht te brengen. Zeker met de dreiging van een derde golf is het noodzakelijk nu te vaccineren om nu en dan de spoedzorg op de been te houden. Daarbij is het belangrijk dat snel na deze rondes ook de rest van het team in de praktijk gevaccineerd wordt. Daarmee ontlasten we de ziekenhuizen en kunnen huisartsen en hun team de zorg blijven dragen de duizenden COVID-patiënten in de thuissituatie.

Pilot vaccinatie patiënten in woonvormen

Maandag start in Twente net als in Deventer en Zoetermeer een pilot waarbij patiënten in kleinschalige woonvormen gevaccineerd gaan worden. Het eerste moment dat een gevaccineerde huisarts een patiënt in een woonvorm inent, gaat plaatsvinden aanstaande maandag 25 januari in Zoetermeer.