Eerstelijnsbedden: snelle oplossing voor patiënten vaak niet gevonden

 
Eerstelijnsbedden: snelle oplossing voor patiënten vaak niet gevonden
Huisartsen ervaren nog veel problemen bij het regelen van een eerstelijnsbed. Zo vindt slechts 21 procent van de huisartsen een eerstelijnsbed op dezelfde dag. Dit blijkt uit een peiling onder de LHV-achterban over het eerstelijnsverblijf (ELV). De LHV vindt het kwalijk dat ELV-bedden onvoldoende beschikbaar zijn als dat voor de patiënt nodig is en waarschuwt voor de gevolgen in de griepperiode. Aan de peiling deden 1233 huisartsen mee.

Door het bieden van kortdurend, op herstel gericht verblijf levert het ELV een belangrijke bijdrage aan het langer thuis wonen van ouderen. Voldoende bedden die snel vindbaar zijn, helpen ouderen als het thuis even niet meer lukt. 

Langer thuis wonen in de knel

Het langer thuis wonen staat volgens de ledenpeiling onder druk: "er is geen ELV-bed vrij" zegt bijna 60 procent van de respondenten. Daardoor bestaat het risico dat de patiënt onnodig in het ziekenhuis terecht komt. In het hoofdlijnenakkoord is juist afgesproken dat er ruimte is voor groei van het ELV. De LHV wil dan ook dat er vaart wordt gemaakt met het inkopen van voldoende ELV-bedden per regio. Aanbieders moeten dat inzichtelijk maken voor huisartsen. De signalen worden met de regionale kringbestuurders gedeeld om in gesprek te kunnen gaan met de zorgverzekeraar.

Functioneren regionale loketten

Ten opzichte van vorig jaar zijn er veel meer regionale coördinatiepunten/loketten die de huisarts kan raadplegen voor het vinden van een ELV-bed. 72 procent heeft gebruik gemaakt van een dergelijk loket in de regio. Als er een loket is, wordt de snelheid waarmee een ELV-bed is geregeld positiever beoordeeld (36% positief met loket, 14% positief zonder tussenkomst loket).

Over het functioneren van deze loketten geven huisartsen echter ook negatieve signalen af. Het gaat daarbij om inzicht in de beschikbare bedden, het ontbreken van voldoende deskundige menskracht en dat het loket in hun zoektocht niet als hulp wordt ervaren. De LHV heeft deze geluiden doorgegeven aan het ministerie van VWS en ZN als verantwoordelijken voor goed functionerende regionale loketten met een aanspreekpunt voor de huisarts. 

Toch nog ‘verwijsgedoe’

De LHV zet zich al tijden in om ervoor te zorgen dat er geen extra administratieve last ontstaat rond het ELV. Samen met Actiz is hiervoor een verwijskader opgesteld voor een uniforme werkwijze. Het is dan ook teleurstellend dat huisartsen aangeven (24%) toch extra formulieren te moeten invullen voor een verwijzing. We herinneren ZN en de zorgverzekeraars aan hun toezegging de uniforme werkwijze te steunen.

Wat kunt u als huisarts doen?

De LHV roept huisartsen op signalen door te geven aan de regionale zorgverzekeraar als ze patiënten niet tijdig geplaatst krijgen. U kunt dit ook melden bij het ministerie van VWS via juistezorgplek@minvws.nl. Op alle mogelijke manieren wil de LHV zorgverzekeraars en het ministerie ervan doordringen dat er meer ELV-bedden in de buurt nodig zijn voor patiënten vanuit de thuissituatie, zodat ze niet onnodig in het ziekenhuis terecht komen. 

Meer informatie

Statistieken ELV-peiling 2018

Resultaten ledenpeiling ELV 2018

Achtergrondvariabelen

 • N = 1.233
 • Verdeling respondenten over het hele land: tussen 2% (kring Zeeland, Midden Brabant, Noord Holland Noord) en 11% (kring Midden Nederland).

Uitkomsten

 • Veel huisartsen zochten in 2018 een ELV-bed: 55% zocht 2 tot 4 bedden, en 12% meer dan 4 bedden.  
 • Een snelle oplossing wordt vaak niet gevonden: slechts 21% vindt een ELV-bed op dezelfde dag.
 • Huisartsen ervaren veel problemen bij het regelen van een ELV-bed:
  • het kost veel tijd (66%)
  • er is geen ELV-bed vrij (59%)
  • het is onduidelijk waar het ELV-bed is (33%)
  • ELV regelen in de ANW is lastig (31%)
  • er moeten extra formulieren worden ingevuld voor verwijzing (24%).

Ten opzichte van 2017 is dit beeld niet verbeterd.

 • 72% heeft gebruik gemaakt van een coördinatiepunt/loket in de regio
 • Als er een loket is, wordt de snelheid waarmee een ELV-bed is geregeld positiever beoordeeld (36% positief met loket, 14% positief zonder tussenkomst loket)
 • Om het ELV in de regio beter geregeld te krijgen geven huisartsen aan dat zij ‘meer beschikbare bedden nodig hebben en één goed functionerend loket in de regio, ook in de ANW’. 
BijlageGrootte
PDF-pictogram Resultaten ELV enquête459.14 KB