EerstelijnsCafé pleit voor meer tijd en samenwerking bij ouderenzorg

 
EerstelijnsCafé pleit voor meer tijd en samenwerking bij ouderenzorg
Wat moet er gebeuren om goede zorg voor de ongeveer 500.000 kwetsbare ouderen die nog thuis wonen te waarborgen? Die vraag stond donderdag 7 september centraal op het mede door de LHV georganiseerde EerstelijnsCafé. Zorgverleners, bestuurders en politici wisselden er met elkaar over van gedachten.

De groep ouderen tot op hoge leeftijd helpen een prettige oude dag te beleven, vraagt een hoop van de eerstelijnszorg. De zorgverleners pleitten tijdens het café voor financiering-op-maat van de zorg, en het opheffen van barrières die onderlinge samenwerking en gegevensuitwisseling belemmeren.

Minder patiënten per huisarts

Ook pleitte het café voor het verlagen van het aantal patiënten per huisarts. "De ouderen waar het om gaat, hebben dit land opgebouwd. We kunnen hen niet in de steek laten. De huisartspraktijken moeten kleiner, zodat we deze groep de aandacht kunnen geven die ze verdienen", aldus huisarts en LHV-bestuurslid Garmt Postma.

Initiatieven

De eerstelijnszorg speelt met allerlei initiatieven in op de steeds groter wordende zorgvraag van 75-plussers, zoals nieuwe samenwerkingsverbanden of initiatieven op gebied van wonen. Toch voelen huisartsen, tandartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en thuiszorgers zich nu vaak tekortschieten, zo bleek tijdens het café.

Ze gaven aan dat er vaak domweg te weinig tijd is om de groep kwetsbare ouderen goed in beeld te krijgen, en ze vervolgens op hun persoonlijke situatie afgestemde zorg te bieden. "Daarbij is niet genezing ons hoogste doel, maar verbeteren van het functioneren en de kwaliteit van leven", zo stelde Paul Wouda, kaderhuisarts van de Zorggroep DOH in Eindhoven.

Betere samenwerking

Ook de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners blijkt complex en laat nog te wensen over. Tandarts Arie Hoeksema: "Een grote groep ouderen met problemen komt nu niet eens in beeld, ze mijden de zorg. Dat is schrijnend. Betere samenwerking en een breed geaccepteerd en kraakhelder elektronisch patiëntendossier zijn hard nodig om dat in de toekomst te voorkomen."

Het EerstelijnsCafé werd gehouden op 7 september 2017 en is georganiseerd door de gezamenlijke belangenorganisaties in de eerste lijn: ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, LHV en NHG.