Elektronische cliëntenrechten: meer regie, maar ook meer druk op patiënt

 
Elektronische cliëntenrechten: meer regie, maar ook meer druk op patiënt
Als zorgverlener moet u aan uw patiënt gaan vragen of andere zorgverleners het medisch dossier elektronisch mogen inzien. Dat staat in het deze week aangenomen wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten. Daarnaast krijgen patiënten ook zelf digitale toegang tot hun medische gegevens. Dit leidt tot meer regie voor de patiënt, maar mogelijk ook tot meer druk op hen, stelt de KNMG.

Patiënten krijgen over 3 jaar recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens. Dit moet bijdragen aan meer regie voor patiënten en dat is goed nieuws. Maar de KNMG heeft zorgen over de vraag hoe dit in de praktijk uitpakt voor patiënten.

Het kan lastig zijn om zonder tussenkomst van de eigen arts om te gaan met de druk van derden die het hele medische dossier opvragen. Nu nog zit de arts hier als filter tussen en kan de patiënt attenderen op zijn rechten. Uit LHV-onderzoek blijkt dat dit ook nu regelmatig gebeurt.

Verantwoorde overgangstermijn

Begin dit jaar pleitten de KNMG en de LHV voor uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel, omdat onduidelijk is of de eis van 'gespecificeerde toestemming' wel uitvoerbaar is in de praktijk. Hierop heeft de minister gekozen voor een overgangstermijn van 3 jaar waarbinnen de praktijk zich moet gaan voegen naar de wet. Deze invoeringstermijn zal hard nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren. De KNMG en de LHV zijn bij dit traject actief betrokken, samen met de KNMP en Patiëntenfederatie Nederland.

Over 3 jaar moet onder andere duidelijk zijn of de randvoorwaarde van gespecificeerde toestemming van patiënten te realiseren is en of er dan een veiliger authenticatiemiddel dan DigiD voor patiënten is waarmee zij online toegang tot hun patiëntendossiers kunnen krijgen.

Over de wet

Het wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten is op 4 oktober 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Het bepaalt de randvoorwaarden die de privacy van patiënten en beveiliging van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem moeten waarborgen. Het beroepsgeheim mag dus alleen doorbroken worden met toestemming van de patiënt.