ELV-loket: 1 april deadline landelijk dekkend netwerk

 
ELV-loket: 1 april deadline landelijk dekkend netwerk
De deadline van 1 april voor een landelijk netwerk van ELV-loketten nadert met rasse schreden. Via onze regiomedewerkers houdt de LHV de vinger aan de pols. Lukt het u niet om een patiënt geplaatst krijgen in een eerstelijnsbed? Blijf dan niet zelf rondbellen maar bel de zorgverzekeraar. Of anders de NZa.

De zorgverzekeraars en hun brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) moeten zorgen voor zo’n landelijk dekkend netwerk van coördinatiepunten. Dat heeft de minister van VWS met hen afgesproken.

Eind 2017 bevestigde ZN dat zorgverzekeraars de ontwikkelingen in de regio’s aandachtig volgen, stimuleren en deze waar mogelijk ondersteunen. De verwachting van de zorgverzekeraars was dat op 1 januari 2018 in verreweg de meeste regio’s de coördinatiepunten operationeel zouden zijn.

Stand van zaken onduidelijk

Onduidelijk is wat momenteel de stand van zaken is. De LHV hoort zowel goede voorbeelden als geluiden over waar een ELV-loket nog niet geregeld is. Via ons regionale netwerk inventariseert de LHV de stand van zaken, om waar nodig zorgverzekeraars op hun belofte te wijzen.

Geen bed?

De LHV roept huisartsen op om contact op te nemen met de regionale zorgverzekeraar als zij geen ELV-bed vinden voor een patiënt. Het is niet de bedoeling dat een huisarts onnodig blijft rondbellen.

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten zorgverleners hierin bijstaan. Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit, meld dat dan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het is belangrijk dat ook de NZa de signalen van huisartsen ontvangt als patiënten niet geplaatst kunnen worden, want alleen dan kan de toezichthouder passende maatregelen nemen.

Eisen

Lastig is wel dat niet precies duidelijk is aan welke eisen een ELV-loket moet voldoen. Het ministerie van VWS geeft wel een aantal randvoorwaarden aan: er moet één 1 aanspreekpunt zijn (al dan niet ondersteunend met ICT) dat inzicht geeft in welke (vervolg)zorg mogelijk is, waar deze zorg beschikbaar is en dat de benodigde zorg regelt voor de zorgverlener. Ook in de ANW-uren.