Voor en door huisartsen
 

Energie-index huisvesting

 
 
Energie-index huisvesting
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Huisartspraktijken vallen ook onder de noemer “kantoorgebouw”. Dit betekent een energie-index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Vanaf 1 januari 2023 hebben Huisartspraktijken (groter dan 100m2) minimaal een energie-index van 1,3 (label C) of beter nodig. Het is van belang dat u, als verhuurder of als huurder, zorgvuldig nagaat of en zo ja welke stappen u moet nemen zodat uw huisvesting in 2023 voldoet aan de gestelde eisen. Meer informatie vindt u hier. Wanneer de energieprestatie van het gebouw op die datum niet gerealiseerd is mag het gebouw niet worden verhuurd door de verhuurder en niet worden gebruikt door de huurder totdat de energie-index alsnog gehaald wordt.

Energie-index

De LHV adviseert om schriftelijk afspraken te maken over de aanpak om uiterlijk 1 januari 2023 tot de gestelde energie-eis te komen. De Raad Onroerende Zaken (ROZ) heeft bepalingen opgesteld (zie: Artikel Label- en informatieverplichting op de website van de ROZ) die u als onderlegger kunt gebruiken. U kunt deze artikelen in de bijzondere bepalingen van uw nieuwe huurcontract opnemen of als bijlage aan een bestaand huurcontract toevoegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Bouwadvies.

Energie-informatieplicht en een energiebesparingsplicht

Naast de energie-index geldt er vanaf 1 juli 2019 ook een energie-informatieplicht en een energiebesparingsplicht. Deze verplichtingen gelden op dit moment al voor ondernemingen met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m3 aan aardgas(equivalent) per kalenderjaar. Enkele grote gezondheidscentra hebben een dergelijk energieverbruik. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland