Enkele honderden huisartsen hebben VGZ-contract nog niet getekend

 
Circa vijfhonderd huisartsen hebben het contract dat VGZ hen heeft aangeboden nog niet getekend, dat melden verschillende media deze week. Volgens VGZ gaat het, bij het plaatsen van dit artikel, nog om zo'n driehonderd huisartsen. Daarvan zou de helft toegezegd hebben nog te tekenen. Andere zorgverzekeraars geven aan niet of nauwelijks te maken te hebben met huisartsen die niet akkoord gaan met het contract.

Eerder berichtte de LHV al dat een deel van de Nederlandse huisartsen zich verzet tegen het contract van hun verzekeraar. Onder andere via het Meldpunt Contractering horen wij ook dat huisartsen ontevreden zijn over de manier waarop zorgverzekeraars voor 2015 huisartsenzorg contracteren. Een belangrijke klacht is dat zorgverzekeraars het gesprek niet aangaan met individuele huisartsen over de zorg die zij hun patiënten willen leveren.

Wat vooral pijnlijk duidelijk wordt, is dat er sprake is van een ongelijke onderhandelingspositie tussen zorgverzekeraar en individuele zorgaanbieders. Een onwenselijke situatie, omdat we de zorg alleen samen beter en betaalbaar kunnen maken. Daarom brengt de LHV op dit moment in kaart hoe verzekeraars gebruik of misbruik maken van hun marktmacht. En wij vinden net als de minister dat de werking van de Mededingingswet in de eerstelijnszorg kritisch tegen het licht worden gehouden. Nu zit die wet de samenwerking die zo hard nodig is vooral in de weg.

Lees ook: