EPD-voorstel minister Schippers geeft regie terug aan arts en patiënt

 
Minister Schippers wil dat burgers de toegang van zorgverleners tot hun medische gegevens zelf kunnen beperken. Zij kunnen dan op voorhand aangeven dat bijvoorbeeld alleen de eigen huisarts, specialist en apotheek de gegevens mogen inzien en andere niet. Ook wil de minister dat patiënten via de website van de zorgverlener in het EPD kunnen komen en niet via een door de overheid opgezette, landelijke portaal.

De LHV heeft met interesse kennisgenomen van dit voorstel. De minister komt hiermee tegemoet aan de wensen van o.a. de LHV om de dagelijkse zorgpraktijk als uitgangspunt te nemen voor de ICT-ondersteuning.

Regie
Het is positief dat de minister de regie teruggeeft aan arts en patiënt, in plaats van dit bij de overheid te beleggen. De patiënt vertrouwt op zijn huisarts en gaat ervan uit dat essentiële gegevens uit het medisch dossier beschikbaar zijn bij een bezoek aan de huisartsenpost of de polikliniek. Positief is ook dat de minister met haar plan het gebruik van ICT stimuleert in de contacten tussen huisarts en patiënt.

Voortgangsrapportage
Uit de voortgangsrapportage die de minister vandaag naar de Tweede en Eerste Kamer heeft gestuurd, blijkt dat 23% van de huisartsenpraktijken is aangesloten op het LSP. Het vorige kwartaal was dit 14%. In totaal zijn er ruim 2600 zorgaanbieders aangesloten, dat is een verdubbeling ten opzichte van 3 maanden geleden.