Extra geld om tekort aan ‘noodbedden’ op te lossen

 
Extra geld om tekort aan ‘noodbedden’ op te lossen
Sinds 1 januari 2015 bestaat de subsidieregeling voor eerstelijnsverblijf. Met deze regeling kunnen patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen opgenomen worden voor een overbruggingsperiode. Toch lopen veel huisartsen er bij het verwijzen van kwetsbare patiënten tegenaan dat er geen bed beschikbaar is, of pas na een wachttijd. De LHV vindt de aanvullende 20 miljoen die staatssecretaris Van Rijn deze week toezegde om het capaciteitsprobleem voor dit jaar op te lossen een goede ontwikkeling. Toch biedt dit nog geen structurele oplossing om te zorgen dat er dichtbij huis een passende plek voor patiënten beschikbaar is voor kortdurende noodopvang.

Bij kortdurend verblijf gaat het om mensen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis) en daarom voor korte tijd in een zorginstelling worden verzorgd en verpleegd. Deze kortdurende opnames voorkomen duurdere en onnodige opnames in ziekenhuizen en zijn gericht op een snelle terugkeer naar de thuissituatie.

In veel gevallen is het de huisarts die verwijst naar een ‘noodbed’. Huisartsen en patiënten lopen er in de praktijk tegenaan dat er een tekort aan dergelijke eerstelijnsbedden is of een wachttijd, terwijl patiënten meestal dringend zorg nodig hebben. Uit een LHV-peiling eerder dit jaar bleek dat ruim 38 procent van de huisartsen tegen de wachttijden voor kortdurende opname van patiënten aanliep in de huidige langdurige zorg.

20 miljoen extra

Staatssecretaris Van Rijn heeft op 25 november een Kamerbrief gepubliceerd, waarin hij 20 miljoen euro aanvullende middelen op het eerstelijns verblijf aankondigt. Dit in reactie op signalen dat het subsidiekader Eerstelijnsverblijf 2015 ontoereikend zou zijn. Deze aanvullende middelen zijn beschikbaar vanuit de subsidieregeling voor extramurale behandeling waar nog geld over is. De LHV vindt deze verschuiving van geld om het capaciteitsprobleem voor dit jaar op te lossen een goede ontwikkeling, maar dringt gelijktijdig aan op een structurele oplossing voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie.

Tv-programma Nieuwsuur besteedde op woensdag 25 november aandacht aan deze problematiek. Stella Zonneveld, huisarts en voorzitter van de LHV huisartsenkring Amsterdam/Almere, reageerde in de uitzending.

Meer informatie