Extra opleidingsplekken voor de huisartsenzorg

 
Extra opleidingsplekken voor de huisartsenzorg
Op initiatief van D66 komen er 20 extra opleidingsplekken voor huisartsen bij. Het voorstel wordt gesteund door de andere regeringspartijen. Dit is een van de uitkomsten van het begrotingsdebat Volksgezondheid in de Tweede Kamer van vorige week. De LHV had bij de politiek gepleit voor extra plekken en is blij met dit resultaat.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “Wij pleiten al langer voor veel meer opleidingsplaatsen voor huisartsen, zoals het Capaciteitsorgaan eerder dit jaar ook heeft geadviseerd. In bijna elke regio dreigt er een tekort aan huisartsen, dus het is pure noodzaak om meer huisartsen op te leiden. De minister besloot om voor volgend jaar 50 extra opleidingsplekken te creëren. Met deze 20 erbij is dat een stap in de goede richting. Maar we zijn er nog niet.”

Update 11 december 2020: de motie is aangenomen.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp gaf tijdens het debat aan waarom ze zich hiervoor heeft ingezet: ‘Huisartsen hebben een belangrijke rol in goede basiszorg. Ze zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen door vroeg te signaleren vaak erger voorkomen. Er is geen arts toegankelijker dan de huisarts. We zien in krimpregio’s dat het aantal huisartsen afneemt, en dat moeten we tegengaan’. In een ingediende motie verzoekt D66 de regering om bij de twintig extra opleidingsplaatsen speciale aandacht te geven aan de regio’s waar de nood het hoogst is.

Actieplan huisartsentekort in krimpregio’s

Tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer kwamen ook nog andere huisartsenonderwerpen voorbij. Kamerleden kwamen met verschillende suggesties.

CDA-zorgwoordvoerder Joba van den Berg kondigde een actieplan aan om het huisartsentekort in krimpregio’s aan te pakken. In het actieplan pleit ook zij voor meer opleidingsplaatsen voor huisartsen en voor physician assistants en verpleegkundig specialisten, met een adequate financiering als zij in een huisartsenpraktijk worden opgeleid. Ook moeten huisartsenpraktijken beter ondersteund worden, omdat het moeilijk is om praktijkhouders te vinden. Ze refereerde daarbij aan een werkbezoek aan een huisartsenpraktijk in Breda afgelopen zomer dat de LHV voor haar had georganiseerd. De minister heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan met de LHV.

Meer tijd voor de patiënt

Lilianne Ploumen (PvdA) haalde het LHV-onderzoek onder 1.600 huisartsen aan waaruit blijkt dat het merendeel van de huisartsen de duur van het fysieke consult in de afgelopen tijd heeft verlengd van 10 naar 20 minuten. En bijna 60 procent verwacht dit te blijven doen. De PvdA vroeg om de NZa de bekostiging van die consulten te laten aanpassen, “zodat er een regulier langer consult mogelijk wordt en dat het niet allemaal een dubbel consult is met allerlei administratieve rompslomp.” De reactie van minister van Ark (medische zorg) was algemeen. Zij stelt dat het huidige bekostigingsmodel al de mogelijkheid biedt voor het declareren van een consult van 20 minuten en langer. Er zou dus geen noodzaak zijn voor het wijzigen van prestaties en tarieven door de NZa.

LHV had Tweede Kamer input geleverd

Voorafgaand aan het debat hadden LHV, NHG en InEen samen een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie van VWS, om aandacht te vragen voor vijf thema’s:

  1. Zorg goed voor kwetsbare patiënten in de thuissituatie
  2. Een van de lessen uit coronatijd: een langer consult bij de huisarts
  3. Extra opleidingsplekken voor huisartsen
  4. Regioaanpak
  5. Doorontwikkeling digitale zorg op Thuisarts.nl

Komende week stemt de Tweede Kamer over de begroting en alle 91 ingediende moties. Naar verwachting gaat de motie over de huisartsenopleidingsplekken het redden, omdat met de steun van de regeringspartijen er een Kamermeerderheid is.