Extra risico’s en kosten vaccinaties moeten niet bij huisarts liggen

 
Extra risico’s en kosten vaccinaties moeten niet bij huisarts liggen
Door de veranderde doelgroep voor de pneumokokkenvaccinatie, vaccineren in de 1,5 meter-samenleving en onzekerheden rond de opkomst voor de vaccinaties komen huisartsen voor extra risico’s en kosten te staan. LHV en VPHuisartsen vinden daarom dat huisartsen aanvullende tegemoetkomingen voor de komende vaccinatiecampagnes moeten krijgen en zijn daarover in gesprek met VWS.

Huisartsen mogen geen extra risico’s lopen en kosten maken voor pneumokokken- en griepvaccinaties nu er zulke grote nieuwe ontwikkelingen zijn. Ook mogen het bestellen, organiseren en uitvoeren van pneumokokken- en griepvaccinaties niet leiden tot extra administratielast.

Daarom hebben LHV en VPH bij VWS aangekaart:

  1. De opkomst is ongewis voor zowel de griepvaccinatie als pneumokokkenvaccinatie. Deze onzekerheid hoort niet bij de huisarts te liggen.
    LHV en VPH willen dat voor het jaar 2020 geen spillagekosten berekend worden. Voor de pneumokokken hebben we deze afspraak met succes kunnen maken. Ook voor de griepvaccinatie dit najaar willen we dit geregeld hebben.

  2. De vergoeding voor de benodigde extra koelkastcapaciteit voor huisartsenpraktijkenis krap. In het tarief van 21 euro per vaccin zit een vergoeding voor deze kosten. Daarnaast kan een huisarts die investeert in koelcapaciteit die voldoet aan de kwaliteitseisen, hiervoor een bedrag van 300 euro krijgen waarbij het budget hiervoor is gemaximeerd op 600.000 euro. Door de vergroting van de doelgroep zullen echter meer huisartsenpraktijken kosten moeten maken. Hiermee volstaat deze 600.000 euro niet meer.

    LHV en VPH willen geen maximumbudget, maar een passende oplossing voor elke praktijk die dat nodig heeft. De vergoeding moeten passend zijn bij de grootte/vorm van de praktijk.

  3. Door de huidige 1,5 meter-samenleving moet de huisarts mogelijk extra kosten maken om te kunnen vaccineren, deze zijn niet verwerkt in de tarieven. Vaccineren tijdens deze corona-uitbraak en de geldende maatregelen moet geen financieel risico opleveren voor de huisarts, vinden LHV en VPH. Extra kosten in de eigen praktijk (zoals schoonmaak) of zo nodig huur van een sporthal, verkeersregelaars en dergelijke moeten gedeclareerd kunnen worden of opgelost in samenwerking met de (lokale) overheid.

Wij houden u op de hoogte van de gesprekken met VWS.

Meer informatie

Bij het SNPG en de NHG vindt u de laatste informatie over:

  • de bestelling van de pneumokokken- en griepvaccins, de aflevering, declaratie, organisatie en uitvoering, via SNPG.nl en de huisartsen-informatielijn van de SNPG: 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut) of per e-mail: pneumokokken@snpg.nl.
  • huisartsgerelateerde medisch-inhoudelijke informatie kunt u vinden op de website van het NHG en voor uw vragen kunt u contact opnemen met het NHG via: kenniscentrum@nhg.org.

In juli verschijnt een addendum van de praktijkhandleiding van het NHG met de noodzakelijke maatregelen voor griep- en pneumokokkenvaccinatie in de 1,5 meter-samenleving.