Extra vergoeding werkgevers huisartsenzorg voor opleidingsplaatsen

 
Werkgevers in de huisartsenzorg met een opleidingsplaats voor doktersassistenten kunnen vanaf volgend schooljaar een vergoeding aanvragen uit het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS. Dit heeft de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg voor huisartsen kunnen realiseren in overleg met VWS. Deze extra vergoeding voor opleidingsplaatsen komt bovenop de al bestaande SSFH-vergoeding voor praktijkbegeleiding. Met deze extra financiële ondersteuning wordt het aantrekkelijker om op te leiden.

Extra vergoeding Stagefonds

Vanaf het schooljaar 2014-2015 vallen alle opleidingsplaatsen voor doktersassistenten onder het Stagefonds Zorg van VWS. Hierdoor komen werkgevers die doktersassistenten een opleidingsplaats bieden in aanmerking voor een vergoeding uit het Stagefonds. Het kan daarbij gaan om een stageplaats (voor de BOL-opleiding tot doktersassistent) of een leerarbeidsplaats (voor de BBL-opleiding tot doktersassistent). Voorwaarde is dat de organisatie een erkend leerbedrijf is. Deze vergoeding komt bovenop de vergoeding voor de praktijkbegeleiding van € 100,- bruto per maand, die de SSFH verstrekt aan werkgevers die een stageplaats bieden aan ondersteunend personeel. De hoogte van de vergoeding uit het Stagefonds bepaalt VWS aan de hand van het aantal aanvragen. Deze kan daarom jaarlijks verschillen.

Erkende leerbedrijven

Tot nu toe was het alleen mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de praktijkbegeleiding van stagiairs die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) tot doktersassistent volgen. Hiervoor heeft SSFH de eigen vergoedingsregeling voor ondersteunend personeel. Nu komen ook erkende leerbedrijven in aanmerking voor een vergoeding die een opleidingsplaats bieden aan studenten van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) tot doktersassistent. Per 1 juni 2014 staan 3.890 erkende leerbedrijven geregistreerd die BPV-plaatsen bieden voor doktersassistenten. Dit zijn voornamelijk huisartsenpraktijken, maar ook ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en andere zorginstellingen. Wilt u weten hoe u een erkend leerbedrijf kunt worden? Meer informatie vindt u op de website van kenniscentrum Calibris.

Formulier komt vanzelf

Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen en stageplaatsen hebben gerealiseerd, ontvangen na afloop van het schooljaar een reeds ingevuld formulier van het ministerie voor de aanvraag van deze extra vergoeding. Zij hoeven het formulier alleen maar te controleren en terug te zenden. Ook de vergoeding vanuit het SSFH kunnen werkgevers voorlopig blijven aanvragen op de bekende manier, deze aanvraag verloopt niet automatisch.

Kijk voor meer informatie over beide vergoedingen en de voorwaarden op http://www.ssfh.nl/vergoedingen of http://www.stagefondszorg.nl.