Forse premiestijging verzuimverzekering: wat te doen

 
Forse premiestijging verzuimverzekering: wat te doen
Maakt u gebruik van het Verzuimarrangement, de ziekengeldverzekering van Nationale Nederlanden? Dan ontvangt u deze week een verlengingsvoorstel. Vanwege het stijgende verzuim in de huisartsenzorg, is de premie in dit voorstel fors gestegen. Reden voor de LHV om er een extra verzekering naast te zetten, die u met ledenkorting kunt afsluiten.

Het Verzuimpakket, de huidige mantelovereenkomst tussen de LHV en Nationale Nederlanden, loopt af per 1 januari 2019. Inmiddels zijn beide partijen een verlenging overeengekomen. Daarbij voert Nationale Nederlanden een forse premieverhoging door en worden ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Tweede verzekering met ledenkorting

De LHV heeft de VvAA gevraagd om naar een alternatief te zoeken. Het resultaat is een tweede verzuimverzekering met ondersteunende dienstverlening, die LHV-leden met korting kunnen afsluiten: het Gezond in Praktijk Pakket. Dit is ontwikkeld door VvAA, met Nedasco als uitvoerder

De opties op een rij

  1. U stapt over naar het Gezond in Praktijk Pakket
    Gevolg: u betaalt 20 procent meer premie dan dit jaar, deze stijging valt daarmee minder hoog uit dan bij Nationale Nederlanden. In dit pakket is ook ondersteunende dienstverlening opgenomen die u als werkgever zoveel mogelijk ontzorgt.

  2. U blijft bij Nationale Nederlanden als u daar nu uw verzuimverzekering heeft lopen
    Gevolg: u betaalt 32 procent meer premie dan in 2018, maar u heeft dan geen rompslomp van het overstappen naar een andere verzekeraar.

  3. U overlegt met uw verzekeringsadviseur wat voor u de beste keuze is. 

Neem contact op met uw adviseur

De LHV adviseert u om contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur en te vragen naar een premievergelijking tussen beide verzekeringen. Het Gezond in Praktijk Pakket kan tot een lagere stijging in kosten leiden dan de huidige verzekering (20 procent in plaats van 30 procent). Voor beide verzekeringen geldt dat u duurder uit bent als u de verzekering buiten de LHV-mantel afsluit. U ontvangt dan geen ledenkorting. Bovendien ontbreekt dan de ondersteunende dienstverlening die een belangrijk onderdeel uitmaakt van beide pakketten.

De VvAA heeft een speciaal telefoonnummer waar u terecht kunt met al uw vragen over beide ziekteverzuimverzekeringen: 030-2474753

Heeft u weinig verzuim?

Dan is er wellicht nog een goedkoper alternatief. Vraag in dat geval bij uw adviseur goed naar de overige dienstverlening, deze zal veel minder uitgebreid zijn dan in de arrangementen van de LHV.

Kies voor 15 december: verlengen of overstappen

Zowel bij het Verzuimarrangement Nationale Nederlanden als het Gezond in Praktijk Pakket gaat het om een verlenging voor 3 jaar. U moet voor 15 december 2018 bij uw intermediair aangeven of u gebruik maakt van de verlenging, of overstapt naar een andere verzekering. Uw adviseur kan u ook informeren over de gevolgen van een overstap, bijvoorbeeld voor medewerkers die op dit moment ziek zijn.

Heeft u nu het Verzuimarrangement van Nationale Nederlanden en doet u niets? Dan zal Nationale Nederlanden automatisch de huidige verzekering verlengen.

Tip: bekijk de globale vergelijking tussen beide verzuimverzekeringen en de bijbehorende (arbo)dienstverlening.

Wat is een verzuimverzekering

Wanneer uw medewerker ziek wordt, bent u wettelijk verplicht gedurende maximaal de eerste 2 ziektejaren het loon door te betalen. Dit financiële risico kunt u afdekken met een verzuimverzekering. U kunt hiervoor gebruik maken van één van de mantels die de LHV ter beschikking stelt. Lees meer over de verzuimverzekeringen.