Functiebeschrijving hidha in de maak

 
Functiebeschrijving hidha in de maak
Een actuele functiebeschrijving en functiewaardering voor de hidha-functie in de huisartsenpraktijk. Daar werkt een werkgroep van de LHV en LAD aan, samen met FWG. Afgelopen jaar hebben de hidha’s daarvoor hun input geleverd en FWG stelt nu een concept-functiebeschrijving op. Er zijn afspraken gemaakt dat ook bij het vervolgtraject zowel de hidha's als de praktijkhouders betrokken worden.

Tijdens een bijeenkomst op 13 januari 2021 heeft de werkgroep afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Het traject is nu zo ingericht dat de uitkomsten meegenomen worden bij de komende overleggen over de nieuwe cao. Het FWG stelt een concept-functiebeschrijving op en brengt ook de andere taken in kaart die de hidha’s bij de inventarisatie gemeld hebben. Op 17 februari en 3 maart 2021 komt de werkgroep opnieuw bij elkaar.

Draagvlak

Vervolgens betrekken we u als lid van LHV bij het traject rondom de concept-functiebeschrijving. Dit zodat de werkgroep input en opmerkingen mee kan nemen bij de verdere uitwerking. Deze toets is een belangrijke stap om te zorgen dat de leden zich kunnen herkennen in de uiteindelijke functiebeschrijving. De LAD doet dit ook bij haar leden.

Meer weten? Lees dan het artikel Hoe ziet de functie van Hidha eruit? Op weg naar een actuele functiebeschrijving op de LAD-website.

Hoe ziet de functie van Hidha eruit? Op weg naar een actuele functiebeschrijving