Geactualiseerd Aanbod Huisartsgeneeskundige zorg: verantwoordelijkheden en grenzen

 
Geactualiseerd Aanbod Huisartsgeneeskundige zorg: verantwoordelijkheden en grenzen
Het opnieuw vastgestelde Aanbod Huisartsgeneeskundige zorg 2015 beschrijft welke zorg de huisarts en zijn of haar ondersteunend personeel bieden. Op basis van dit aanbod kunt u als huisarts duidelijk maken waarvoor u 24/7 staat en waarop u aanspreekbaar bent. Het maakt helder waar de grenzen liggen van het huisartsgeneeskundige handelen, zodat u zich optimaal voor de patiënten kunt blijven inzetten.

In 2004 en 2009 is het al eens zwart op wit vastgelegd, in 2015 was het hoog tijd om het aanbod huisartsgeneeskundige zorg opnieuw onder de loep te nemen. Het aanbod heeft tot doel:

  • de inhoud van het huisartsgeneeskundige zorgaanbod voor huisartsen, patiënten, andere hulpverleners, overheid, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden duidelijk maken;
  • grenzen stellen door de omvang van het aanbod te bepalen;
  • duidelijkheid scheppen over wat men van huisartsen kan en mag verwachten.

De kern van het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg in één oogopslagTen opzichte van 2009 is er veel veranderd. Dat heeft te maken met de substitutie van de tweede naar de eerste lijn en ook met de grote decentralisaties op het gebied van de Wet langdurige zorg, de Wmo en de jeugdzorg. Een groot deel van de diabeteszorg is bijvoorbeeld door u als huisarts overgenomen en u heeft veel meer kwetsbare ouderen in de praktijk gekregen. De actualisering van het aanbod maakt ook duidelijk hoe en waar de werklast van huisartsen is toegenomen. Dit ‘volle bord’ van de huisarts wordt door de LHV in een apart project becijferd en beschreven.

ICPC-classificering: kern van het aanbod

De veelheid aan klachten en aandoeningen die u als huisarts ziet, is geordend aan de hand van de ICPC-classificering. Dit classificatiesysteem wordt gebruikt in uw automatiseringssystemen en ook in het epidemiologisch onderzoek naar ziekten en verrichtingen. De indeling geeft duidelijk weer welke rol u bij welke klacht of aandoening heeft en vormt de kern van het aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2015.

Verschillen tussen 2015 en 2009

Het aanbod van 2015 kent meer aanvullingen dan dat er is geschrapt. Wat in vergelijking met 2009 bijvoorbeeld niet meer in het aanbod zit, is het onderzoek van pasgeborenen en de begeleiding van zwangeren. De huisarts kan dat nog wel doen, maar dan als onderdeel van het bijzonder aanbod. Over de vergoeding moeten aparte afspraken worden gemaakt met de zorgverzekeraar.

Daarnaast zijn er vele aanvullingen, waaronder de volgende significante:

  • Het basisaanbod is uitgebreid met de diagnostiek en behandeling van klachten die voorheen onder het aanvullend of specialistisch aanbod vielen. Onder basiszorg vallen nu dus ook kwaliteitsprogramma’s die gericht zijn op samenwerking en ketenzorg. Nieuw is ook de standaard SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. SOLK-patiënten vragen veel inzet van huisarts en patiënt: veel gesprekken, toeleiding naar de juiste zorgverlener en goede begeleiding. Daar is nu dus een ICPC-code voor ingesteld.
  • Het aanvullend aanbod is uitgebreid met de populatiegerichte zorg. Dat kan gaan om populatie in achterstandsgebieden. Maar ook om ouderen, patiënten met psychische problemen en jeugd met psychische of psychosociale klachten.
  • Het bijzonder aanbod is onder meer uitgebreid met het gebruik van de spleetlamp voor oogheelkundig onderzoek en met echografie. Het maken van een ECG is aanvullend aanbod, maar de interpretatie ervan is bijzonder aanbod.

Binnenkort in De Dokter

LHV-bestuurder Carin Littooij, zelf huisarts in Driebergen, leidde de werkgroep die het complete aanbod met alle ICPC-tabellen, standaarden en cijfers heeft doorgelicht en geactualiseerd. In het februarinummer van De Dokter gaat Littooij in op het belang van het geactualiseerde aanbod.

“De verzekeraars contracteren huisartsen in ieder geval voor dit basisaanbod", vertelt Littooij. "Het is goed dat we ons dat realiseren. Met dit document geven wij de inhoud en de grenzen daarvan aan. Dat kan in het contact met de zorgverzekeraar en andere partijen belangrijk zijn. Niet als schild of afweer, maar wel om duidelijk te maken: dit is het aanbod waarvoor ik verantwoordelijkheid draag."