Geactualiseerde handleiding 'Voorbehouden handelingen' online beschikbaar

 
De LHV brengt samen met ActiZ, BTN en Verenso de handleiding ‘Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg’ uit. Deze handleiding geeft huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT-zorgorganisaties handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. Het is een geactualiseerde versie van de eerdere handleidingen voor thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Eén handleiding voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg Eind jaren negentig zijn door de toenmalige landelijke verenigingen van thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen samen met huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde handleidingen opgesteld voor de voorbehouden handelingen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de zelfstandige bevoegdheid van verpleegkundig specialisten, zijn reden voor ActiZ, BTN, LHV en Verenso om de handleidingen te actualiseren en te bundelen tot één handleiding voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze nieuwe handleiding vervangt dus de separate handleidingen voor thuiszorg (1997), verzorgingshuizen (1997) en verpleeghuizen (1998).

Nieuwe handleiding dezelfde systematiek
De nieuwe handleiding hanteert dezelfde systematiek als de voorgaande handleidingen en bestaat uit:

  • een model-raamovereenkomst voor afspraken tussen de zorgorganisatie en huisartsen/artsen niet in dienst van de zorgorganisatie. Voorgesteld wordt dat huisartsen zich voor deze raamovereenkomst laten vertegenwoordigen door de LHV-huisartsenkringen;
  • een model-uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen;
  • een inventarisatielijst van handelingen;
  • een model voor het vastleggen van handelingen en bekwaamheid van zorgmedewerkers.

Voor wie relevant?
Voor organisaties en artsen die al werken op deze manier kan de nieuwe handleiding aanleiding zijn te toetsen of de afspraken nog voldoen aan de huidige praktijk. Voor anderen kan het aanleiding zijn afspraken te maken en vast te leggen.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de LHV: Janine van Es via 010-2862700 of Cora ten Tusscher via 055-5337084.

Bekijk de handleiding