Gebruik de SectorplanPlus-subsidie voor instroom en scholing

 
Gebruik de SectorplanPlus-subsidie voor instroom en scholing
Op maandag 3 december start de derde inschrijfronde voor SectorplanPlus van VWS; als werkgever in zorg en welzijn kunt u meerjarige subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten gericht op instroom en scholing van nieuwe en bestaande medewerkers. Denkt u als huisarts bijvoorbeeld aan mbo en hbo-opleidingen voor uw ondersteunend personeel.

Scholingen voor bestaand en nieuw personeel via beroepsopleidingen komen in aanmerking voor SectorplanPlus-subsidie. De subsidie werkt op basis van een cofinanciering en kan voor zowel langere als kortere opleidingsactiviteiten worden aangevraagd.

Bijscholing nieuw personeel

Voor nieuw personeel (maximaal 1 jaar in dienst bij aanvang van de opleiding) komen ook de opleidingsactiviteiten in aanmerking die beogen de nieuwe medewerker sneller in te kunnen zetten in het primaire zorgproces. Denkt u hierbij aan beroepsgerichte na- of bijscholingen (bijvoorbeeld scholing COPD, ouderenzorg, triage).

Bijscholing werkbegeleiders

Zowel bestaand als nieuw personeel komen in aanmerking voor opleidingsactiviteiten die de opleidings- en begeleidingsvaardigheden van werkbegeleiders moeten verbeteren. Werkbegeleiders begeleiden leerlingen en/of stagiairs binnen een organisatie.

Aanvraag indienen

U kunt van 3 december t/m 21 december 2018 een aanvraag indienen. Weliswaar vraagt het inspanning om aan de eisen en richtlijnen te voldoen, maar mogelijk heeft u profijt van deze regeling. Voor het indienen van de aanvraag en de voorwaarden gaat u naar www.sectorplanplus.nl

Heeft u vragen hierover? De LHV helpt u graag verder.

Over SectorplanPlus

Er zijn extra medewerkers nodig in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer weten over de aanvraagprocedure en eisen, 3e tijdvak:

Download Sectorplan Plus Zorg en Welzijn (pdf)