Geef uw mening over functioneren achterstandsfondsen

 
Geef uw mening over functioneren achterstandsfondsen
In 2019 is het aantal gemeenten met erkende achterstandswijken toegenomen van 42 naar 323. Om een beter zicht te krijgen in de behoefte, wensen en verwachtingen die huisartsen hebben met betrekking tot de achterstandsfondsen verzoeken we u deel te nemen aan de online enquête.

Mogelijk kunt ook u sinds 1 januari 2019 aanspraak maken op ondersteuning van het achterstandsfonds bij u in de buurt, omdat u zorg verleent in één van de nieuw erkende achterstandswijken. Of uw verzorgingsgebied valt niet (meer) onder een erkende achterstandswijk, terwijl u wel zorg geeft aan mensen met achterstandsproblematiek.

Geef hier uw mening (max. 10 minuten). Bij voorbaat dank voor uw deelname!

Achtergrond

Er is geconstateerd dat de huidige opzet van de achterstandsfondsen niet meer voldoet aan de veranderende omstandigheden. Voor 2019 is een tussenjaar afgesproken waarin de nieuwe gemeentes tijdelijk bij bestaande fondsen worden ondergebracht. Dit is geen optie voor de lange termijn, omdat de binding met de regionale huisartsen in achterstandsgebieden van belang is.

In opdracht van de LHV, het Ministerie van VWS, InEen en Zorgverzekeraars Nederland is adviesbureau Zorgvuldig Advies een evaluatie gestart naar de huidige systematiek van de achterstandsfondsen en zullen zij een advies uitbrengen over de toekomst ervan.