Geef knelpunten door aan 'het Juiste Loket'

 
Geef knelpunten door aan 'het Juiste Loket'
Als huisarts weet u als geen ander de weg te vinden voor uw kwetsbare patiënten. Door de scheiding tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dit er echter niet eenvoudiger op geworden. Mogelijk verloopt de overdracht van patiënten tussen thuis, ziekenhuis of kortdurende opname nog niet probleemloos. Loopt u in de praktijk tegen problemen aan en komt u er zelf niet uit? Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket.

Uit de ledenpeiling van de LHV bleek vorig jaar dat ruim 38 procent van de huisartsen tegen wachttijden voor kortdurende opname van patiënten aanliep. De LHV reikt het Juiste Loket (voorheen bekend als 'VWS-praktijkteam Zorg op de Juiste Plek') sindsdien voorbeelden aan van huisartsen die hun crisispatiënten nog steeds moeilijk tijdelijk opgenomen krijgen. Het is in het belang van de patiënt en van de huisartsenzorg dat u ook de ervaren knelpunten in uw praktijk doorgeeft.

Wat doet het Juiste Loket?

Het Juiste Loket bestaat uit experts van VWS op het gebied van de overdracht van kwetsbare patiënten en bijbehorende regelgeving. Zij kunnen u vertellen welke (nieuwe) mogelijkheden er zijn.

Het Juiste Loket lost geen individuele casussen op, maar kan wel helpen faciliteren in de regio door partijen bij elkaar te brengen. Zo nodig brengen de mensen van het praktijkteam een bezoek aan uw regio. Loopt de overdracht van kwetsbare patiënten in uw regio juist heel goed? Ook dat kunt u laten weten. Uw ervaringen zijn wellicht een inspiratie voor andere regio’s.

Contact

Het Juiste Loket is op werkdagen telefonisch te bereiken op 030 789 78 78 (van 8.30 tot 17.30 uur) of via meldpunt@juisteloket.nl.

Bekijk ook:

  • LHV-dossier Ouderenzorg
  • Infographic Zorg- en verblijfsvormen. Het ministerie van VWS heeft in een infographic de verschillende zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare ouderen uiteen gezet. In de tekening is te zien welke vormen er zijn, wie ervoor in aanmerking komen en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat. Door op de figuren en pijlen te klikken komt de informatie in beeld.