Geen nieuwe taak huisarts bij vereenvoudiging rijbewijskeuring

 
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een vereenvoudiging van de rijbewijskeuring aangekondigd. Op basis daarvan ontstond de indruk dat de huisarts een andere rol zou moeten vervullen en meer informatie zou moeten verstrekken aan het CBR. Het gaat hierbij echter niet om de huisarts, maar de specialist in het ziekenhuis. Voor huisartsen verandert er dus niets.

Eigen specialist

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) liet 9 februari weten dat zij het systeem van rijbewijskeuringen eenvoudiger en transparanter wil maken. Om de keuring voor mensen met bepaalde aandoeningen minder belastend en duur te maken. Zij wil het onder andere mogelijk maken dat de eigen specialist van degene die gekeurd wordt objectieve gegevens kan aanleveren aan het CBR voor de rijbewijskeuring. Het gaat daarbij alleen om feitelijke informatie, niet om een oordeel over de medische geschiktheid om te rijden. De behandelend specialist moet uiteraard wel bereid zijn om mee te werken. De maatregel die op 1 april a.s. ingaat, geldt voor de volgende aandoeningen:

  • dementie
  • slaapproblemen
  • neurologische en visuele aandoeningen
  • spierziekten

Voor huisarts verandert niets

Voor de huisarts verandert er dus niets. De mogelijkheid voor een medisch adviseur om informatie op te vragen in geval van een rijbewijskeuring blijft bestaan. Daarnaast staat de aangekondigde vereenvoudiging los van de rijbewijskeuringen van senioren (75-plus) die vaak door onafhankelijk huisartsen worden gedaan.

Meer informatie over de nieuwe aanpak vindt u op de website van het CBR.