Geschillencommissie voor problemen bij contractering opgericht

 
Geschillencommissie voor problemen bij contractering opgericht
Geschillen tussen huisartsen en zorgverzekeraars kunnen voortaan sneller en laagdrempeliger opgelost worden. Daar moet de ‘Geschillencommissie voor de zorgcontractering’ voor gaan zorgen. Bovendien moet deze onafhankelijke commissie het contracteringsproces in de zorg gelijkwaardiger helpen maken, een van de doelstellingen van Het Roer Moet Om. De nieuwe commissie is donderdag 2 juni in aanwezigheid van minister Schippers (VWS) gelanceerd.

De LHV is blij dat er nu een goed alternatief is voor de vaak dure gang naar de rechter.

Mediation, bindend advies en arbitrage

Zorgverleners kunnen vanaf nu problemen met zorgverzekeraars oplossen via mediation, een bindend advies of arbitrage. Niet alleen nadat het contract is gesloten, maar ook al in de onderhandelingsfase.

Voor huisartsen zullen in de regel mediation en bindend advies de beste wegen zijn. De kosten hiervan zijn gemaximeerd. Er is ook de mogelijkheid tot arbitrage, maar dat is mogelijk een meer kostbare weg. Voor kleinere zorgaanbieders, waar huisartsenpraktijken in veel gevallen onder vallen, is er gezorgd voor een tegemoetkoming in de kosten.

Welke geschillen worden behandeld?

De geschillencommissie behandelt een veelheid aan geschillen. U kunt zich bijvoorbeeld tot de commissie richten wanneer:

  • U het niet eens bent met de algemene voorwaarden
  • U samen met de verzekeraar niet uit het tarief voor een M&I komt
  • U niet kunt overstappen naar een andere preferente zorgverzekeraar
  • U van mening bent dat het geboden tarief niet kostendekkend is

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen of u uw geschil kunt melden bij deze commissie, neem dan contact op met de LHV.

Nederlands Arbitrage Instituut

Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) gaat de geschillencommissie uitvoeren. Zorgverleners kunnen zich nu al bij het NAI melden. De komende tijd worden de afspraken verder uitgewerkt. Ook houden we scherp in de gaten of de geschillencommissie echt de laagdrempelige oplossing biedt die we voor ogen hebben. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie vindt u zo spoedig mogelijk op de LHV-website.