Gezamenlijke oproep: bescherm de eerstelijnszorgverleners beter in coronatijd

 
Gezamenlijke oproep: bescherm de eerstelijnszorgverleners beter in coronatijd
Bij een nieuwe golf aan coronabesmettingen dienen huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers te kunnen rekenen op voldoende beschermingsmiddelen. Ook moeten zorgverleners voorrang krijgen bij het testen en het krijgen van de testuitslagen. Ter bescherming van henzelf én al hun patiënten. Daar vragen de LHV en vijf andere verenigingen in de extramurale zorg politieke aandacht voor.

Op dit moment worden er lessen getrokken uit de afgelopen tijd en wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe toename van het aantal besmettingen. Belangrijkste les die wij (de verenigingen van huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en zorgaanbieders) hieruit trekken, is: bescherm de eerstelijnszorgverleners beter, degenen die veelal als eerste én veruit de meeste coronapatiënten zien.

De zorg voor coronapatiënten thuis

De zorgverleners in de eerste lijn hebben de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in de zorg voor coronapatiënten. Dat hebben ze gedaan onder veelal moeilijke omstandigheden. Zeker in het begin waren er tekorten aan beschermingsmiddelen en drempels om zichzelf en patiënten te kunnen laten testen op corona. Terwijl bescherming en testen zo belangrijk zijn in het beheersen van de pandemie, om te voorkomen dat zorgverleners zelf ziek worden of dat ze patiënten onbewust besmetten.

Huisarts en LHV-bestuurder Carin Littooij: “Veel aandacht vanuit politiek en media is sinds het begin van de corona-uitbraak uitgegaan naar de ziekenhuizen. Later kwam daar gelukkig ook aandacht voor de verpleeghuizen bij. Maar daardoor raakt ondergesneeuwd dat het grootste deel van de coronapatiënten in eigen huis verblijft. Huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers zijn degenen die de zorg thuis verlenen. Het is dus cruciaal om juist deze groep zorgverleners goed te ondersteunen. Daar moet meer aandacht voor komen in de aanpak van de corona-uitbraak.”

Een goede bescherming van deze zorgverleners betekent ook bescherming van al hun patiënten. Ook  draagt het bij aan het voorkomen van opnieuw oplopende druk op de ziekenhuizen. Daar vragen we steun voor van politiek en beleidsmakers.

Brief aan de Tweede Kamer

Op woensdag 12 augustus is hierover een debat in de Tweede Kamer. In een brief aan de Tweede Kamer hebben LHV, NHG, InEen, V&VN, Actiz en Zorgthuisnl aandacht gevraagd voor ons pleidooi:

  • Garandeer dat alle huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers zonder meer de beschikking kunnen hebben over voldoende beschermingsmiddelen. Zorg voor regionale voorraden die kunnen worden ingezet daar waar er een uitbraak is.
  • Geef zorgverleners voorrang bij testen: zorg dat zorgverleners dezelfde dag getest kunnen worden en maximaal 24 uur later de uitslag ontvangen.
  • Zorg dat huisartsen van de GGD alle testuitslagen (positief en negatief) van hun patiënt ontvangen in gebieden waar COVID-19 weer opvlamt.
  • Benadruk het belang van de maatregelen onder het publiek. Daar kan iedereen aan bijdragen. Intensivering van de landelijke publiekscampagne lijkt op zijn plaats nu.