Gratis Behandelpaspoort voor behandelwensen aan te vragen

 
Gratis Behandelpaspoort voor behandelwensen aan te vragen
Het Behandelpaspoort is een boekje dat in samenspraak met een grote groep ouderen is ontwikkeld om na te kunnen denken en te praten over wensen ten aanzien van behandeling en zorg. Het ministerie van VWS stelt gratis een beperkt aantal Behandelpaspoorten beschikbaar voor onder andere huisartsen.

Het Behandelpaspoort is een boekje dat lijkt op een echt paspoort. Het is ontwikkeld door specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet. Zij zag in haar praktijk dat patiënten behoefte hadden aan houvast bij het voeren van gesprekken over hun behandelwensen.

Het paspoort is niet alleen voor kwetsbare ouderen bestemd. Op elk moment in het leven kan het goed zijn aan te geven wat belangrijk is voor iemand. Met het Behandelpaspoort heeft de patiënt een instrument tot zijn of haar beschikking waarmee wensen aangaande behandeling en zorg vorm kunnen worden gegeven.

Als huisarts kunt u gratis paspoorten aanvragen zolang de voorraad strekt via www.behandelpaspoort.nl onder vermelding van uw functie en de motivatie van uw aanvraag.