Groot aantal formulieren geschrapt

 
Groot aantal formulieren geschrapt
Op aandrang van onder meer de LHV hebben de zorgverzekeraars 17 formulieren afgeschaft voor bijlage 2-geneesmiddelen, waaronder NOAC’s. De wijziging is sinds 1 maart van kracht.

Vrijwel alle formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen die nog zijn overgebleven, zijn voortaan 3 jaar geldig in plaats van 1 jaar. Gedurende die 3 jaar volstaat een recept van huisarts of specialist.

De verlengde termijn geldt ook voor formulieren die de huisarts eerder heeft ingevuld. Van alle formulieren die tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2018 zijn opgesteld, wordt de geldigheidsduur automatisch met 2 jaar verlengd.

2 uitzonderingen

Uitzonderingen op de regel zijn Fampyra en Linaclotide. Dit zijn relatief nieuwe middelen waarvoor nog wel formulieren nodig blijven.

Bijlage 2-geneesmiddelen

Bijlage 2-geneesmiddelen zijn geneesmiddelen waaraan de minister vergoedingsvoorwaarden heeft gesteld. Om daaraan te voldoen, gebruiken de zorgverzekeraars formulieren. Veel formulieren zijn huisartsen echter een doorn in het oog, vooral wanneer het geneesmiddelen voor chronische aandoeningen betreft. Het jaarlijkse invullen van formulieren voegt niets toe, maar kost hen wel veel tijd.

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland is te vinden welke geneesmiddelen geschrapt zijn (tabel 1), voor welke geneesmiddelen alleen apotheekcontrole nodig is (geen artsenverklaring, tabel 2) en voor welke geneesmiddelen eens per 3 jaar een artsenverklaring nodig is (tabel 3).