Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

 
Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen
De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter. De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen. Daarom slaan zeventien organisaties die zich inzetten voor de belangen van ouderen, mantelzorgers, (huis-)artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden de handen ineen om een stevige basis te leggen voor goede zorg voor kwetsbare ouderen.

De zeventien organisaties brengen op grote schaal in beeld wat goed gaat en wat beter kan, welke oplossingen zinvol zijn en welke niet. We beginnen een landelijk onderzoek naar de ouderenzorg en benutten ook alle onderzoek dat al is gedaan, waaronder de ledenpeilingen van de LHV. Alle direct betrokken Nederlanders - zowel particulieren als professionals - wordt gevraagd om hun kennis en ervaringen te delen.

De dagelijkse werkelijkheid

Doel is dat problemen van ouderen met een kwetsbare gezondheid goed in beeld komen en dat geld op de juiste plaats kan worden ingezet om zorg op maat mogelijk te maken.

Bestuurder Garmt Postma van de Landelijke Huisartsen Vereniging: “Een paar jaar al waarschuwen huisartsen dat de zorg voor kwetsbare ouderen onder grote druk staat. Huisartsen vragen zich bij iedere patiënt af: kan ik de zorg leveren die deze patiënt nodig heeft en recht op heeft? Dat lukt niet altijd, omdat de zorg voor de oudere patiënt meer tijd vraagt dan beschikbaar is of omdat de patiënt intensievere zorg nodig heeft die hij niet snel genoeg krijgt. Langer thuis wonen is mooi, maar daarvoor moeten wel alle voorzieningen rond de oudere patiënt op orde zijn en het vraagt voldoende tijd en aandacht. Niet alleen meer tijd van de huisarts maar van iedereen. En juist omdat de problemen én oplossingen niet alleen in de invloedssfeer van de huisarts liggen, is het zo ontzettend belangrijk dat we tot een gezamenlijke aanpak voor de ouderenzorg komen.”

Krachten bundelen

De vragenlijst voor ouderen, naasten en zorgprofessionals is beschikbaar via internet. Mensen die moeite hebben met het invullen van een digitale vragenlijst, kunnen vanaf maandag 6 maart hun melding telefonisch doen. Aan de hand van de ervaringen en onderzoeken die de organisaties bijeen brengen, en met nieuwe kabinetsplannen en Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, willen de samenwerkende organisaties bewerkstelligen dat geld en oplossingen op de plek komen waar ze het hardste nodig zijn in de ouderenzorg. Daarbij betrekken de organisaties zoveel mogelijk partijen die een rol hebben in de zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Ook koepels van ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties worden daarvoor benaderd.

Deelnemende organisaties

De zeventien organisaties die de samenwerking initiëren zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).