Groot tekort aan POH’s-GGZ

 
Huisartsen hebben moeite om voldoende praktijkondersteuners te vinden. Vooral aan POH's-GGZ is een groot tekort, 20 procent van de openstaande vacatures wordt niet opgevuld. Onder POH-somatiek is dat 6,6 procent. Dat blijkt uit de Vacaturemonitor doktersassistenten en praktijkondersteuners van de SSFH.

Voor doktersassistenten zijn er juist steeds minder openstaande vacatures. In oktober 2013 werden er 440 vacatures geteld, in februari 2014 waren dat er 360.

Tekort aan praktijkondersteuners
Het grote tekort aan praktijkondersteuners dat bij de vorige meting zichtbaar werd, blijft bestaan. 6,6 procent aan openstaande vacatures bij de POH's somatiek wijst hierop: doorgaans wordt 2 tot 3 procent normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Vooral de regio's West, Midden, Oost en Zuidwest laten een hoog percentage zien. De vervulling van een vacature duurde gemiddeld driemaal zo lang als bij de doktersassistenten: 135 dagen. Wel is dit iets korter dan in de vorige meting. De meerderheid van de nieuw aangetrokken POH's is afkomstig van een andere zorginstelling of huisartsenvoorziening. Bij de POH-GGZis het vacaturepercentage met 20 procent erg hoog. In alle regio's is een aanzienlijk tekort, maar Zuidwest spant met 33 procent de kroon.

Hoger dan gemiddeld
Het percentage openstaande vacatures, oftewel de vacaturegraad, voor doktersassistenten ligt met 2 procent nog wel hoger dan het gemiddelde van 1 procent in de gehele zorgsector. De vervulling van een vacature voor een doktersassistent duurt gemiddeld 45 dagen, zes dagen minder dan in oktober 2013.

Gezondheidscentra kampen met het hoogste percentage openstaande vacatures (2,7 procent), gevolgd door huisartsenpraktijken (2,4 procent) en huisartsenposten (1,4 procent). Ook regionaal zijn er verschillen: regio Zuidwest heeft de hoogste vacaturegraad (3,8 procent); Zuidoost, Noord en Midden de laagste. Alle regio's volgen de landelijke dalende trend.

De instroom in de opleiding bij de ROC's lag in 2013 6 procent hoger dan in 2009. Het is dan ook waarschijnlijk dat het aanbod vanuit de opleiding de komende jaren licht zal stijgen.

Vervulling vacatures
Niet alleen kostte het minder tijd om een vacature te vervullen, het lukte ook meer dan voorheen om een gediplomeerde doktersassistent aan te trekken. Zo bezetten doktersassistenten van buitenaf vijf van de zes vervulde vacatures. Van hen was 42 procent afkomstig van een andere huisartsenvoorziening, 24 procent kwam uit de schoolbanken (13 procent had eerder bij de nieuwe werkgever stage gelopen) en 21 procent werkte daarvoor bij een andere zorginstelling. Een zesde van de openstaande vacatures in de onderzochte vier maanden kwam te vervallen doordat al werkzame doktersassistenten hun uren uitbreidden of invallers en waarnemers werden ingezet.

Onderzoek
Aan dit representatieve onderzoek namen vijfhonderd huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra deel. In deze monitor zijn voor het eerst de aantallen vacatures voor de twee soorten POH's - somatiek en ggz - uitgesplitst.