Grote omzetschommelingen huisartsen tussen 2014 en 2015

 
Grote omzetschommelingen huisartsen tussen 2014 en 2015
De omzet van individuele huisartsenpraktijken laat grote schommelingen zien tussen het eerste kwartaal van 2015 en 2014. Na de invoering van de nieuwe huisartsenbekostiging, steeg de omzet gemiddeld met bijna 1,2 procent. Op praktijkniveau zien we echter hoge uitschieters van plus 20 procent tot min 20 procent. Dat blijkt uit de eerste impactmeting van de LHV en VIP Calculus waar zo’n zeshonderd praktijken aan deelnamen. Daarbij wordt de gedeclareerde omzet van het eerste kwartaal 2015 vergeleken met het eerste kwartaal 2014.

Verschuivingen

Uit de meting blijkt dat de deelnemende praktijken een omzetstijging laten zien in segment 1 (basis huisartsenzorg) en segment 2 (ketenzorg). Een omzetdaling wordt vooral gemeten in segment 3 (resultaatbeloning), op de Praktijkondersteuner Somatiek en de M&I-verrichtingen.

Meer inzicht op praktijkniveau

“We zijn blij dat bijna 600 praktijken de moeite hebben genomen om anoniem hun cijfers te delen. Alleen dankzij hun cijfers kunnen we de effecten van de nieuwe bekostiging beoordelen”, aldus Bram Stegeman, vicevoorzitter van de LHV. Tegelijkertijd concludeert de LHV dat de omzetontwikkeling die wordt gemeten richting geeft, maar onvoldoende laat zien wat er op praktijkniveau gebeurt. Wordt de omzetverandering veroorzaakt door de nieuwe bekostiging, door het inkoopbeleid van de verzekeraar of door keuzes die een praktijk zelf maakt? Bovendien gaat het niet alleen om de ontwikkeling van de omzet, maar ook om die van het resultaat.

“Hoewel het lastig is hier inzicht in te krijgen, werken wij hier hard aan verder”, vertelt Stegeman. “We zien bijvoorbeeld al dat een groot deel van de omzetstijging wordt veroorzaakt door meer inzet van de POH-GGZ. Dit levert natuurlijk niet alleen meer omzet op, maar brengt ook hogere kosten met zich mee voor de praktijk.”

Vervolg

De LHV heeft de landelijke uitkomsten van de eerste meting reeds gedeeld met individuele zorgverzekeraars. Daarnaast proberen we meer op detailniveau te achterhalen wat er echt aan de hand is. Alleen met die analyse kunnen wij het verdere gesprek aangaan met verzekeraars over eventuele compensatiemaatregelen. Want de afspraak is en blijft dat er geen schokeffecten mogen optreden op praktijkniveau als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek. Deze eerste meting is slechts het begin. Vanaf nu worden de cijfers van de deelnemende praktijken ieder kwartaal geanalyseerd. Bent u VIP-gebruiker, dan betekent dit dat het nog steeds nuttig is als u zich aanmeldt om deel te nemen aan de meting. U deelt anoniem alleen uw declaratiegegevens. Lees hoe u aan dit onderzoek kunt deelnemen.