Grote Zorgdebat: er valt wat te kiezen in de zorg

 
Er valt op 15 maart echt wat te kiezen in de zorg. Of het nu gaat om arbeidscontracten, een stelselwijziging of preventie. Dat blijkt uit het Grote Zorgdebat waar 10 kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gingen over de toekomst van de zorg. Er was grote belangstelling. 1300 mensen kwamen naar Nieuwegein om het debat bij te wonen. Ook konden mensen meekijken via de livestream en via tv-kanaal Politiek 24.

De 10 deelnemers van het Grote Zorgdebat op een rijPolitici van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, SP, D66, 50Plus en PVV spraken over de krappe arbeidsmarkt, maatwerk voor patiënten en cliënten, de juiste zorg op de juiste plaats en preventie.

Zet patiënt centraal

Op de vraag hoe zet je de patiën echt centraal, waren er verschillende antwoorden. Geef zorgverleners meer tijd (Linda Voortman, GroenLinks) en patiënten meer aandacht (Mona Keijzer, CDA), maak meer gebruik van kijk- en luistergeld (Carla Dik-Faber, ChristenUnie) of maak meer ruimte voor samen beslissen (Arno Rutte, VVD). Ook het uitzwaaien van zorgmanagers kan helpen voor meer handen aan het bed (Karen Gerbrands, PVV). Of door innovaties zoals e-health en domotica slim in te zetten (Pia Dijkstra, D66). Dit zou ook een oplossing kunnen bieden voor de tekorten aan medewerkers in de zorg. Volgens partijen moet vooral het beeld van werken in de zorg aantrekkelijker worden gemaakt. Dit door meer vaste contracten voor zorgpersoneel (Renske Leijten, SP). Of een jaarlijkse schrapwet die de administratieve lasten vermindert (Kees van der Staaij, SGP).

Deze reacties passen goed bij wat de LHV voor huisartsen wil, namelijk meer tijd voor de patiënt. Huisartsen willen bijdragen aan goede doelmatige en betaalbare zorg in de buurt van hun patiënten. Maar dat kan alleen als de huisarts meer tijd krijgt voor zijn patiënten: de ouderen, de jeugd, de ggz-patiënten. Dus minder patiënten per huisarts én een stevig, breed inzetbaar praktijkteam. Lees meer over de verkiezingen.

Preventie

Uit de peiling onder het publiek bleek dat preventie een belangrijk thema is. Vanuit het publiek kwam dan ook de suggestie voor een preventie-akkoord voor zowel fysieke als geestelijke gezondheid. Maar hoe vrijblijvend is preventie volgens politieke partijen? Een actieve overheid die gezondheidsverschillen aanpakt en jongeren weerhoudt van roken (Marith Volp, PvdA) of een overheid die ouderen actief stimuleert om mee te doen in preventieprogramma’s (Leonie Sazias, 50PLUS).

Bureaucratie

Alle partijen waren het erover eens dat de bureaucratie in de zorg moeten aangepakt en dat er meer geïnvesteerd moet worden in personeel in de zorgsector. Politici pleitten voor meer medewerkers op de werkvloer, verplichte bij- en nascholing en meer zorg op afstand door robots en domotica.

Het Grote Zorgdebat werd georganiseerd door de LHV en 24 andere patiënten-, cliënten-, beroeps- en brancheorganisaties. Skipr vroeg na afloop LHV-bestuurder Paulus Lips om een reactie.

Bekijk alle interviews op www.skipr.nl/zorgdebat