Health Deal moet gebruik e-health stimuleren

 
Donderdag 15 maart 2018 ondertekenden 14 partijen waaronder de LHV de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. Hiermee beloven deelnemers zich in te zetten om e-health-instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Een van de doelen uit de health deal is dat in 2020 10 procent van de Nederlanders e-health gebruikt voor persoonlijke preventie.

Het doel van e-health-instrumenten voor persoonlijke gezondheid is om met deze informatie zelfregie en zelfredzaamheid te bevorderen, wat gaat leiden tot gezond gedrag. Dit zal de kwaliteit van leven verhogen en de zorgkosten verlagen.

Deze instrumenten kunnen mensen op een leuke en effectieve manier stimuleren om met hun gezondheid bezig te zijn en in het kader van persoonlijke preventie ‘spelenderwijs’ motiveren om hun gedrag te veranderen. Ondanks de mogelijkheden van deze e-health-instrumenten zijn ze nog niet toegankelijk voor alle Nederlanders. En kunnen beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid beter, vinden de ondertekenaars van de Health Deal.

Huisarts Geert-Jan van Loenen, ondertekenaar namens de LHV: “E-health kan helpen om gezond gedrag te stimuleren en mensen meer regie te geven over hun gezondheid. Dat sluit goed aan bij de rol van de huisarts, die zijn patiënten dicht bij huis preventief onderzoek en advies biedt.”