Hechte huisartsenzorg in de wijk: handreiking voor lokale samenwerking

 
Hechte huisartsenzorg in de wijk: handreiking voor lokale samenwerking
Hoe organiseert u lokaal en in de wijk de samenwerking tussen huisartsen(-organisaties), andere zorgaanbieders en gemeenten? En hoe legt u de verbinding tussen de wijk en de regio? Deze vragen staan centraal in de nieuwe Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk van LHV, NHG en InEen.

Download handreiking

De nieuwe Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk sluit aan op de Bouwstenen voor structurele samenwerking in de regio, die begin 2020 gepubliceerd zijn op hechtehuisartsenzorg.nl.

Impuls voor samenwerking

Huisartsen, bestuurders en andere betrokkenen ondersteunen bij het organiseren van huisartsenzorg en de samenwerking met andere zorgaanbieders en gemeente op lokaal en wijkniveau. Dat is het hoofddoel van de nieuwe handreiking. Daarnaast biedt deze een handvat voor gesprekken met zorgverzekeraars. De investeringen in structurele samenwerking op wijkniveau blijven achter, constateren LHV, NHG en InEen. Door een goede omschrijving aan te reiken van ondersteunende activiteiten voor zorgaanbieders op lokaal of wijkniveau, willen wij hier een impuls aan geven.

Behoefte zorgverleners leidend

Regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, gezondheidscentra, maar ook wijknetwerken of andere lokale samenwerkingsverbanden kunnen met deze ondersteunende activiteiten aan de slag. Belangrijk daarbij is dat de ondersteuningsbehoefte van de zorgverleners in de wijk leidend is. Maar ook dat er eerst afspraken over inhoudelijke onderwerpen moeten zijn voordat een wijkstructuur kan worden ingericht, en dat de activiteiten een schakel moeten vormen tussen het beleid van de praktijken en dat van de regionale huisartsen- of eerstelijnsorganisatie.

LHV, NHG en InEen hopen dat de handreiking bijdraagt aan het voeren van het goede gesprek in wijk en regio en dat de voorgestelde activiteiten helpen in gesprekken met de zorgverzekeraar over de contractering 2021.

De handreiking reikt activiteiten aan binnen 3 thema’s:

  1. Het opstellen van een wijkplan op basis van een analyse van de specifieke zorgvragen en het zorgaanbod in de wijk
  2. Het maken en uitvoeren van samenwerkingsafspraken
  3. Het vormgeven en ondersteunen van het zorgaanbod, preventie en kwaliteitsbeleid.