Heeft de Brexit gevolgen voor uw huisartsenpraktijk?

 
Gevolgen van een no-deal scenario voor zorgverleners
Er is nog steeds geen duidelijkheid of er een deal gaat komen tussen de Europese Unie (EU) het Verenigd Koninkrijk (VK). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt ook zorgverleners daarom om voorbereidingen te treffen voor mogelijke ongewenste gevolgen van een no-deal scenario. De IGJ legt uit wat u als praktijkhoudend huisarts nu al zou kunnen doen.

Als er na 29 maart 2019 geen overeenkomst is tussen de EU en het VK, zullen wettelijke Europese regels niet meer van toepassing zijn op het VK. Daardoor kunnen zich direct een aantal problemen voordoen in de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Zo kunnen deze producten bijvoorbeeld vast komen te staan bij de grens en kan de geldigheid van door het VK afgegeven certificaten rondom productie en distributie van geneesmiddelen in het geding komen. Verder kunnen er gevolgen zijn voor de diensten in de zorg, zoals onderhoudscontracten voor medische of andersoortige apparatuur. Of de situatie dat (patiënten)data opgeslagen staan in de 'cloud' en in de praktijk op servers van IT-aanbieders in het VK staan.

Inventariseren

De IGJ roept (ook) huisartsen op om in kaart te brengen welke gevolgen de Brexit mogelijk voor u als praktijkhouder heeft:

  • Zijn er eventueel geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die u gebruikt die uit het VK komen?
  • Heeft u onderhoudscontracten met partijen uit het VK? Vraag het uw leveranciers.
  • Met vragen over de locatie van opgeslagen patiëntgegevens kunt u het beste contact opnemen met uw ICT-leveranciers.

Meer informatie

Via www.igj.nl/brexit vindt u informatie over de Brexit en zorg en de meest gestelde vragen en antwoorden.