Heeft u al een WGA-hiaatverzekering voor uw medewerkers?

 
Heeft u al een WGA-hiaatverzekering voor uw medewerkers?
Een langdurig zieke medewerker kan na 2 jaar in aanmerking komen voor een wettelijke WGA-uitkering. Dit betekent in veel gevallen een grote terugval in inkomen. Om dit te voorkomen is er de WGA-hiaatverzekering. Deze verzekering is verplicht gesteld in de Cao Huisartsenzorg en zorgt voor een aanvulling op de standaard WGA-uitkering.

De verzekering zorgt ervoor dat uw medewerker die (deels) arbeidsongeschikt is minimaal 70 procent van het oude (gemaximeerde) salaris blijft ontvangen. Een belangrijke manier om goed voor uw medewerkers te zorgen mochten ze onverhoopt uitvallen.

Heeft u deze verplichte verzekering voor uw medewerkers niet afgesloten? Dan bestaat het risico dat uw medewerker de bijdrage die normaliter uitgekeerd zou worden vanuit de WGA-hiaatverzekering op u verhaalt.

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is de uitkering als een medewerker nog gedeeltelijk kan werken?

De laagste uitkering volgt als een medewerker niet werkt. Hij ontvangt geen WW-uitkering, maar slechts een uitkering uit de WGA (WGA-vervolguitkering). Deze uitkering bedraagt het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het minimumloon. Dit betekent vaak een forse terugval in inkomen. Ook als een medewerker gedeeltelijk werkt, kan dit een terugval in inkomen betekenen (WGA-loonaanvullingsuitkering).

Wat doet een WGA-hiaatverzekering?

Een WGA-hiaatverzekering vult het tekort aan inkomen aan tot maximaal 70 procent van het laatstverdiende inkomen. Dit betekent nog steeds een inkomensterugval maar deze wordt dan beperkt door de verzekering.

Is een WGA-hiaatverzekering verplicht? 

Ja, in de cao huisartsenzorg is een praktijkhouder verplicht om een WGA-hiaatverzekering af te sluiten voor medewerkers die voldoen aan de cao-verplichtingen. 1 van deze verplichtingen is dat de verzekering onbeperkt inkomen dekt.

Als ik geen WGA-hiaat voor mijn personeel afsluit, wat dan?

In de cao staan de arbeidsvoorwaarden van een medewerker. Hieraan kan een medewerker rechten ontlenen. Dat geldt ook voor aanvulling van zijn WGA-hiaat. De medewerker heeft daar recht op. Als er geen verzekering wordt afgesloten, zal de praktijkhouder dit inkomen moeten aanvullen. Gezien de terugval in inkomen is het waarschijnlijk dat een medewerker vraagt om de aanvulling. Hier ligt dus een financieel aansprakelijkheidsrisico. Een WGA-hiaatverzekering beheerst dit risico voor u.

 

Meer informatie

Meer over de WGA-hiaatverzekering leest u op de website van Meeus Assurantiën.