Heeft u alles op orde voor de nieuwe Arbowet?

 
Heeft u alles op orde voor de nieuwe Arbowet?
Voor u als werkgever is 1 juli 2018 een belangrijke datum: dan gelden de verplichtingen van de gewijzigde Arbowet. In dit bericht leest u wat er wijzigt. Gebruikt u al één van de mantelovereenkomsten via de LHV, dan hoeft u zelf niets te doen.

Wat verandert er

In 2017 is de Arbowet veranderd. De uitwerking daarvan treedt vanaf 1 juli 2018 in werking. Een van de belangrijkste punten van de vernieuwde Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. 

Bekijk de toolkit Nieuwe Arbowet van het ministerie van SZW. Daarin vindt u factsheets, een animatie en veelgestelde vragen over de veranderingen in de Arbowet. In de factsheet Nieuwe Arbowet: alles op orde? staan de belangrijkste wijzigingen samengevat. 

Hoe helpt de LHV

De LHV heeft een mantelovereenkomst afgesloten met verschillende leveranciers, inclusie arbodienstverlening. Als LHV-lid krijgt u korting op deze verzuimverzekeringenLees meer over deze afspraken

Wanneer u al een overeenkomst heeft met een van deze mantels hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Natuurlijk kunt u ook met een andere gecertificeerde arbodienst een basiscontract afsluiten.

Hulpmiddelen

Gebruik bijvoorbeeld de Arbocataloguseen op maat gemaakt oplossingenboek voor arbo-risico’s in huisartsenpraktijken. En vul een RI&E in. Dit zijn instrumenten die u helpen bij het herkennen en aanpakken van arbeidsrisico's in uw praktijk.