Helder communiceren over euthanasie: start project artsen

 
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten zetten zich in 2014 en 2015 extra in voor een heldere communicatie met patiënt en naasten over euthanasie. Een euthanasieverzoek roept emoties op bij patiënt, naasten én zorgverleners. Juist daarom is een goede communicatie over mogelijkheden en onmogelijkheden rond euthanasie van belang, om misverstanden te voorkomen en samen tot een goede afweging te komen.

Voor een patiënt is een euthanasieverzoek een indringende wens, voor de behandelend arts is het vaak een van de meest lastige beslissingen om te nemen. Vertrouwen is cruciaal bij deze emotionele gebeurtenis. Het is van groot belang om op tijd met elkaar in gesprek te gaan en beiden over de juiste informatie te beschikken. Dit vormt de basis voor een vaak intensief traject waarin de arts met kennis van zaken de mogelijkheden én de onmogelijkheden rond euthanasie met de patiënt tijdig en helder bespreekt, zodat zij samen tot een goede afweging kunnen komen.

De KNMG start daarom samen met LHV, NHG, Verenso en OMS begin april het project 'Helder communiceren over euthanasie'. In een belevingsonderzoek zal de beleving van artsen rond euthanasie en hun informatie- en ondersteuningsbehoefte worden onderzocht. Aan de hand hiervan bekijken de artsenorganisaties hoe de ruime hoeveelheid al beschikbare informatie en deskundigheid verder kan worden ontsloten voor artsen en anderen. Ook het ontwikkelen van extra ondersteuning, zoals voorbeeld patiëntbrieven, wilsverklaringen, trainingen en dergelijke behoort tot de mogelijkheden. De artsenorganisaties willen hierin graag met patiënten- en ouderenorganisaties gaan optrekken. Eerder gebeurde dit succesvol bij de ontwikkeling van de publieksbrochure 'Spreek op tijd over uw levenseinde'.