Het Grote Zorgdebat: preventie als hoofdzaak

 
Het Grote Zorgdebat: preventie als hoofdzaak
Hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten? Wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op? En hoe kan het huidige ziektestelsel veranderen in een gezondheidsstelsel? Deze vragen kwamen aan de orde bij het Grote Zorgdebat, een verkiezingsdebat over de zorg mede georganiseerd door de LHV.

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidszorg een belangrijk onderwerp is voor mensen tijdens de verkiezingen. Daarom vond op maandag 8 maart het Grote Zorgdebat plaats, een verkiezingsdebat specifiek over de zorg in Nederland. Kandidaat-kamerleden van een groot aantal politieke partijen debatteerden over vier onderwerpen: preventie, digitalisering, de regie vanuit politiek Den Haag en de arbeidsmarkt in de zorg.

Te veel tijd voor administratie

Stevige stellingen als ‘de patiënt moet altijd kunnen kiezen voor digitale zorg’, ‘10 procent van het zorgbudget moet naar preventie’ en ‘de grens van hoeveel mensen er in de zorg kunnen werken is bereikt’ worden door de meeste kandidaat-kamerleden stevig omarmd. Zo bleek preventie een hoofdzaak, de debatdeelnemers bleken het eens om de BTW op groente en fruit te verlagen zo niet af te schaffen. Een eerste wapenfeit. En iedereen is het erover eens dat er te veel bureaucratische rompslomp in het stelsel is. In het debat onderstreepte elk van de elf deelnemende kandidaten wel een keer hoeveel werktijd zorgverleners kwijt zijn aan administratie (veertig procent!).

LHV verkiezingsblog: ‘Verzilver eindelijk het goud’

Bij vakblad Skipr verscheen van elk van de organiserende zorgorganisaties een blog op de opiniepagina. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek heeft deze mogelijkheid benut om ervoor te pleiten dat het realiseren van meer tijd voor de patiënt een directe investering is in preventie en de juiste zorg op de juiste plek. Lees haar verkiezingsblog op hier.

Terugkijken?

U kunt het verkiezingsdebat hier terugkijken

Het Grote Zorgdebat is dit jaar georganiseerd door: ActiZ, FBZ, FMS, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNGF KNMP, KNMT, LAD, LHV, NFU, NVM, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, RegioPlus, Skipr, VGN, V&VN, ZKN en ZN.