Het Roer Gaat Om: wat verandert er concreet per 1 januari

 
Het Roer Gaat Om: wat verandert er concreet per 1 januari
De website www.hetroergaatom.nl houdt vanaf 1 januari 2016 huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte van de maatregelen die soelaas bieden aan de administratieve overbelasting van huisartsen. De afspraken hierover zijn gemaakt in vervolg op de landelijke huisartsenactie Het Roer Moet Om.

De afspraken die de onnodige bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen terugdringen, treden voor een groot deel per 1 januari 2016 in werking. Partijen hebben de afgelopen drie maanden de aanbevelingen uit het rapport Het Roer Gaat Om (oktober 2015) uitgewerkt. De gezamenlijke website biedt huisartsen eenduidige informatie over wat er is afgesproken en wat dat betekent voor hun dagelijkse praktijk. Wanneer bezoekers van de website een e-mailadres achterlaten krijgen zij bericht als nieuwe informatie wordt toegevoegd.

Gezamelijk initiatief

De website is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen: de vereniging van huisartsenorganisaties, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Formulieren afgeschaft

In deze eerste ronde worden met name extra formulieren voor medicijnen, hulpmiddelen en verwijzingen afgeschaft. Het uitwerken van andere aanbevelingen, over bijvoorbeeld CIZ-indicaties, en een beter borging van het declaratieverkeer, volgen in 2016. Hiervoor is nader overleg nodig met onder andere ICT-leveranciers. Te zijner tijd zijn deze vervolgafspraken ook te vinden op www.hetroergaatom.nl.

Contractering, mededingingswet en kwaliteit

In het kader van Het Roer Moet Om staan ook afspraken over de thema’s Samenwerking & Gelijkwaardig en Kwaliteit op het programma. Dit betreft onder meer de contractering tussen huisartsen en verzekeraars, de gevolgen van de mededingingswet en indicatoren voor kwaliteit. De eerste uitkomsten zijn in de loop van het voorjaar te verwachten en worden eveneens bekend gemaakt op www.hetroergaatom.nl.